Kurban Bayramı Üzerinde Düşünmek

Kurban Bayramı Üzerinde Düşünmek

Abdulkadir Yılmaz

Tarih: 2020-07-02

Yüce dinimizin her emri, yani yapılan tüm ibadetler ve sakınılan tüm kötü duygu ve eylemler elbette ki birer hikmete dayanan işlerdir. Kullar tarafından uyulan bu emirlerin de sakınılan işlerin de, tüm noksanlıklardan münezzeh Rabbimize ne bir faydası ne de bir zararı vardır. Bütün dini faaliyetler, kişinin önce kendisi için, sonra sosyal çevresi ile ilişkilerine yönelik tartışılmaz faydalı şeylerdir. Yani, namaz, oruç, zekât, hac, kurban, sadaka gibi her bir ibadetin insanın maddi ve manevi bünyesine son derece olumlu katkıları olur. Öyle ki bu katkılar kişiyi önce kendisi ile barışık, ruhen huzurlu, mutlu yapar. Gelecek endişesi taşımayan, sonsuz bir hayatın özlem ve tesellisi ile şu fani âlemin tüm sıkıntılarına daha olumlu, daha sabırlı yaklaşan bireyler haline getirir. Böylece bu emirlere uyan ve yasaklarından sakınan bir insan, çevresiyle uyumlu, geçimli, sevilen, sayılan aranan birey haline gelir. İslam’ın maddi manevi her isteği, işte böyle kişinin yaratılışında var olan güzelliklerini açığa çıkarır veya onun kâmil bir insan olmasına engel olan nefsinin çirkinliklerinden temizleyip arındırır.

Doğru bir imana sahip olan bir insan, varlık, yokluk, ölüm vs. gibi felsefecilerin içinden çıkamadığı tüm sorularına en makul cevapları bulur. Gerçekten Müslümanlar bu dünyanın en bahtiyar, en nasipli insanlarıdır. Rablerine ne kadar şükretseler, hamd etseler azdır. Akılları ve ruhları Kur’ân ve hadis-i şerifler ışığında bilgi ve duygu yönüyle tatminlik duygusunun zirvesindedir. Bu nedenle samimi bir Müslüman dünyanın en mutlu ve en huzurlu insanıdır.

Mesela gusül ve normal abdest alınarak günde beş vakit kılınan namaz hem maddi hem manevi temizliktir. Rabbin huzuruna çıkarak huzur-u kalp ile kılınan namazlar ruhlarda cennet rayihaları estirir.

Oruç ibadeti ise imtihanımızda bize en çok lazım olan irade eğitimidir. Akıl ile iradeyi yönetmek, duyguları kontrol etmek, insanı her türlü zararlı alışkanlıklardan koruyan önemli bir iştir. Oruç ibadeti bir yönden iradeye müspet katkılar sunarken, bir taraftan bedenimize bir sıhhat ve yenilenme imkânı sağlar. Diğer yandan da açları, fakirleri, düşkünleri anlamak için en gerekli duygu olan empatiyi geliştirir. Böylece yardımlaşmayı artırarak sosyal dokuyu güçlendirir, bireyler arasında kıskançlık ve hasetten oluşabilecek kin ve düşmanlık duygularını söndürür.

Zekât, sadaka ise aynı şekilde zenginle fakiri birbirine sevdirir. Bireyler arasındaki maddi uçurumu engeller.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Yazarın Diğer Makaleleri

Deizm Üzerine Hasbihal

Bir sohbet ortamında ateizmin yeryüzünde sayıca iyice azaldığından ve yayılma hızının çok düştüğünden bahis açıldı. Zira bilimdeki her bir ilerleme pozitif ve mater...

Kurban Bayramı Üzerinde Düşünmek

Yüce dinimizin her emri, yani yapılan tüm ibadetler ve sakınılan tüm kötü duygu ve eylemler elbette ki birer hikmete dayanan işlerdir. Kullar tarafından uyulan bu e...

Asr Suresi Üzerine Bir Değerlendirme

“(Ey Rasulum) Şüphesiz sana tükenmez bir mükâfat vardır. Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” (Kalem, 68/3-4) Bu ve benzeri birçok ayette yüce Rabbimiz Peygamb...
Tüm Yazıları