Sekülerleşmenin Doğuşu ve İslam Toplumlarındaki Serüveni / Dr. Mehmet Özay

Sekülerleşmenin Doğuşu ve  İslam Toplumlarındaki Serüveni / Dr. Mehmet Özay

Tarih: 2020-06-01

Batı’da sekülerliğin doğuşu nasıl oldu?

Sonda söyleyeceğimizi önce söyleyerek giriş yapalım. Ardından sürece kısaca değinerek genel bir yaklaşım sergileyelim.

Sekülerliğe, genel itibarıyla Avrupa’da, özelde Batı Avrupa toplumlarında Katolik Kilisesi’nin hâkimiyet alanının daralması diyebiliriz. Katolik Kilisesi bir başka deyişle Roma Kilisesi’nin Avrupa monarşi yapılarında sergilediği güç kazanımında ve uygulamasında veya en azından güç paylaşımında geriye düşmesidir. Geri düşmesi, yani etkisinin giderek daralmasıdır.

Bu durum, yani daralma, sadece dönemin monarşilerinin egemen olduğu siyaset alanıyla sınırlı kalmayıp, toplumsal yapının diğer kurumlarına örneğin, eğitim, din, aile, ekonomi, serbest zamanlar vb. alanlarına doğru yaygınlaşmasıyla belirginlik kazanmıştır.

Bu süreci tetikleyen unsurlar nelerdir diye bakıldığında ise, karşımıza Katolik Kilisesi’nin değerlerinden uzaklaşması, dönemin bilimsel gelişmelerindeki bulguların kilisenin inanç yapıları ile çelişmesi gibi yaklaşımlar çıkmaktadır. Özellikle, ülkemiz gibi Batı dışı toplumlarda eleştirel bağlamda gündemde çokça yer tutan “din-bilim” tartışmalarına kaynaklık eden de aslında bu yaklaşımın yansımasından başka bir şey değildir.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Müslüman Kişilikli Olmalıdır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Bir Müslüman kişilikli olmalıdır. Zira kişiliksiz Müslüman’dan bir hayır gelmez. Bu nedenle Müslüman’ı severim, ama kişiliksiz olanından hoşlanmam. Hatta kişilikli ...

Allah’tan Ayrı Kalmak Mümkün Mü?

İnsanın hikâyesi en çok “ayrılıkla” özdeşleştirilir. Hasret ve vuslatın insanın iç dünyasında apayrı bir yeri vardır. Dünyaya gelmek, ilk defa bedene bürünmek olsa ...

Kötülük Üzerine Felsefi Mülahazalar / Prof. Dr. Aydın Topaloğlu

Korona virüsün dünyamızı kasıp kavurduğu bu günlerde pek çok insanın aklına haklı olarak yaşamın ne olduğu, iyi veya kötü neleri içerdiği ve olası zorluklarla bir i...