Dostluk ve Sevgide Devamlılık: Vefa / Doç. Dr. Hüseyin İbrahim Yeğin

Dostluk ve Sevgide Devamlılık: Vefa / Doç. Dr. Hüseyin İbrahim Yeğin

Tarih: 2020-06-01

Vefa deyince ne anlamalıyız? Vefanın unsurları nelerdir? İnsan, nelere vefa gösterir?

Vefa kelimesi sözlüklerde “sözünde durmak, sözünü yerine getirmek, sözünü tutmak, eksiksiz yerine getirmek, tam olmak, tam yapmak, bol olmak, borcu ödemek, dostluk ve sevginin gerektirdiği davranışlarda devamlı olmak” anlamlarına gelmektedir. Dinî ve ahlâkî değerlerden biri olan vefakârlık, yapılan iyilikleri unutmama, iyilikte bulunanlara karşı iyilikle karşılık verme, en azından iyilik yapanı ve iyiliği hatırlamadır. Vefalı olmak, her insanda bulunması gereken önemli duygulardan biridir. Vefakârlığın zıddı ise nankörlüktür ki, yapılan iyiliği unutup değerini bilmeme ve kötülükle karşılık vermedir.

Bir başka açıdan vefa, sözde samimi olma, ruhun dürüstlük içinde bulunması, insanlara verilen ahdi korumak ve en önemlisi ezelde “elest bezminde” Allah’a verilen söze bağlı kalmak ve o sözü yerine getirmektir. Bu anlamda insanın vefa göstermesi gereken en önemli şey Allah’a karşı ahde vefamızdır.

Buradan hareketle insanın nelere karşı vefa göstereceğine değinecek olursak öncelikle; Allah’a karşı vefa, yani O’nun emir ve yasakları doğrultusunda hareket etmektir.

Peygambere (s.a.v.) vefa: Peygambere (s.a.v.) vefalı olmak Kur’an’da şu ayetle dile getirilir: “Ey Muhammed deki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana tabi olun, ta ki Allah da sizi sevsin.” (Âl-i İmrân, 3/31)

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Müslüman Kişilikli Olmalıdır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Bir Müslüman kişilikli olmalıdır. Zira kişiliksiz Müslüman’dan bir hayır gelmez. Bu nedenle Müslüman’ı severim, ama kişiliksiz olanından hoşlanmam. Hatta kişilikli ...

Allah’tan Ayrı Kalmak Mümkün Mü?

İnsanın hikâyesi en çok “ayrılıkla” özdeşleştirilir. Hasret ve vuslatın insanın iç dünyasında apayrı bir yeri vardır. Dünyaya gelmek, ilk defa bedene bürünmek olsa ...

Kötülük Üzerine Felsefi Mülahazalar / Prof. Dr. Aydın Topaloğlu

Korona virüsün dünyamızı kasıp kavurduğu bu günlerde pek çok insanın aklına haklı olarak yaşamın ne olduğu, iyi veya kötü neleri içerdiği ve olası zorluklarla bir i...