Manevi Tasarruf Haktır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Manevi Tasarruf Haktır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Nail Başeski

Tarih: 2020-05-01

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat mezhebi âlimleri, Allah’ın (C.C.) veli kullarında görülen kerametlerin hak olduğuna inandıkları gibi, onların ruhlarının başka varlıklara tasarruf edebilme özelliklerinin de olduğuna inanırlar. Zira bunun hem Kur’ân’da hem hadis-i şeriflerde görmek isteyenler için delilleri mevcuttur. İmam-ı Azam Ebu Hanife de Fıkhu’l Ekber adlı kitabında “evliyanın kerametinin” hak olduğunu söyler. Nitekim velilerdeki tasarruf gücü evliyanın kerametinin bir şubesidir.

Kur’ân-ı Kerîm’de iki sınıf evliyadan bahsedilir. Birincisi genel bir veliliktir ki bütün müminleri kapsar.

“Allah, iman sahiplerinin Velî’sidir; onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır...” (Bakara, 2/257)

“Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir…” (Tevbe, 9/71) ayetleri bu velilikten bahseder.

İkinci sınıf ise: “Bilesiniz ki, Allah’ın velilerine hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.” (Yunus, 10/62) ayetinde işaret edilen veliliktir. Bu velilik, sıradan her mümine verilemeyecek kadar büyük olan, Allah’ın emir ve yasaklarına uyma konusunda aşırı derecede ihtimam gösteren ihlas ve takva sahibi insanlara ikram edilen veliliktir. Zira milyonlarca Müslüman içerisinden çok az kişinin, olağanüstü azim ve gayretle ve binbir fedakârlıkla başarabildiği dünyanın en zor işidir. Bu velileri sıradan müminlerle bir tutmak, ömrü ilim meclislerinde geçmiş İmâm-ı Âzam gibi bir âlim ile namaz kılacak kadar ilim sahibi bir mümini aynı görmek gibi akıldan uzak bir yaklaşım tarzıdır.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Yazarın Diğer Makaleleri

Allah’a Kavuşmaya Talip Olmak... / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

İman eden, Allah’a (C.C.) inanan bir insan hayatın kıymetini nasıl bilmez ve onu sadece değersiz dünya metaını kazanmak için harcar. Bu, gerçekten çok derin bir gaf...

Manevi Tasarruf Haktır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat mezhebi âlimleri, Allah’ın (C.C.) veli kullarında görülen kerametlerin hak olduğuna inandıkları gibi, onların ruhlarının başka varlıklara t...

Ancak Manevi İdeali Olan İnsan Nefs-i Levvamedir / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

“Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim! Öyle değil, kendini kınayan nefse yemin ederim!” (Kıyâme, 75/1-2) Kur’ân’ı Kerîm’de Allah Teâlâ nefse yemin...
Tüm Yazıları