İnsan İçin Yalnız Kendi Çalıştığının Karşılığı Vardır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

İnsan İçin Yalnız Kendi Çalıştığının Karşılığı Vardır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Tarih: 2020-03-02

Hem dünya hayatı için hem ahiret hayatı için çok çalışmak gerekir. Çalışmak, sünnetullaha uygun hareket etmek ve sebep sonuç ilişkilerine sıkı sıkı sarılmak demektir. “İnsan için yalnız kendi çalıştığının karşılığı vardır.” (Necm, 53/39) ayetinde de açıkça ifade edildiği gibi Kur’ân’a ve sünnete göre yaşantısına çeki düzen vermeyen, bu konuda gayret etmeyen bir kimse emeksiz maneviyat sahibi olamaz. Zira emeksiz zengin olunamadığı, konforlu bir hayat yaşanamadığı gibi… Allah dostları bu konuda çok duyarlıdırlar, o sebeple çok çalışırlar ve sebep sonuç ilişkilerine çok önem verirler. Hem de bunu Allah’ın hakkı olarak değerlendirirler. Her şeyde bir kolaylık ve keramet aramaz sebep sonuç ilişkilerine sarılırlar. Tayy-i mekân olabilecek bir imkânı Allah onlara bahşetmiş olsa bile bu imkânlarını çok daralmadan, sıkışmadan veya çok gerekli görmeden kullanmazlar. Bunun yerine bir otobüste belki çok sıkıcı bir kişiyle birlikte zorlu bir yolculuk yapmayı tercih ederler. O kişiler: “Allah bu kişiyi bana niye gösterdi, niye tanıştırdı veya musallat etti?” diye bunun da hesabını yaparlar. Yani keramet sahibiyim diye paraşütsüz uçaktan atlamazlar, bu durumda Allah beni kurtarır diye beklemenin caiz olmadığını bilirler. Hatta böyle yaparlarsa Allah’ın bu hareketlerinden memnun olmayacağını da bilirler, zira bu tutum bir nevi şımarıklıktır.

Sebep sonuç ilişkileri geleceğimizi etkiler. Sebep sonuç ilişkilerinde aksaklıklar olabilir. Yani sebeplere sarılmak sana her zaman istediğin sonucu vermeyebilir. Bir hikmeti vardır ki onu Allah bilir. Ama bizler cüzi iradelerimizin hakkını vermekle imtihandayız. Mesela topal bir köpeği ele alalım. Bu köpek niye topallıyor? Sebepler dairesinde olaya bakınca değişik hikmetler ortaya çıkabilir. Önce şöyle düşünelim: “Topal bir köpeğin fiillerini de sağlam köpeğin fiillerini de Allah yaratır. Peki, Allah niye bu köpeğin topal olmasını murat ediyor, onda bu kusuru niye yaratıyor?” Belki sebep sonuçlar dairesinde olayın şöyle bir hikmeti vardır: Her varlığın iradesi vardır, köpeğin de kendi çapında bir iradesi vardır. Bu köpek yapması gerekeni yapmamıştır; dolaşmaması gereken yerlerde dolaşmış, biri de o dolaştığı yerde taş atıp topal bırakmıştır. Bu işlerin böyle bizim akıl erdiremeyeceğimiz hikmetleri olabilir. Çünkü bütün canlıların iradesi vardır, küçücük mikropların bile. Peki, o zaman: “Onlar yaptıklarına göre niye cennet veya cehennemi hak etmiyorlar?” denebilir. Cevabı, iradeleri imtihan olacak kadar büyük değildir de ondandır.

Allah evrende her sebebe bir sonuç yaratmıştır, bir köpeğin ağzına elini sokarsan elini ısırır. İstediğin kadar tespih çek, dua et olmaz. Giyotinin altında boynunu uzatırsan keser, evliya da olsan böyle. Hayatın akışını Allah böyle dizayn etmiştir, o yüzden sebep sonuç ilişkileri bu derecede doğaldır.

Evren Varlığını “Bir Var Bir Yok” Şeklinde Sürdürür

Evren bir floresan lamba gibidir. Floresan lambanın ışığı bir var bir yok şeklinde yanar; ama bu var yok süreçleri arasındaki zaman o kadar kısadır ki gözler bunu algılayamaz ve lambanın sürekli yandığını zanneder. Allah’tan başka yaratılmış her varlık, böyle lambanın ışığı gibi bir var, bir yok şeklinde varlıklarını devam ettirirler. Yani her şey hem vardır hem yoktur. Bu durum bize acziyetimizi hatırlatmalı, kibirden gururdan uzaklaştırmalıdır. Bizler her an yok olup var olarak hayatını sürdüren, dolayısıyla her an Allah’a muhtaç yaşayan varlıklarız, haşâ tanrı gibi dolaşmamız, böyle bir tavır içinde olmamız akıl işi değildir.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Manevi Tasarruf Haktır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat mezhebi âlimleri, Allah’ın (C.C.) veli kullarında görülen kerametlerin hak olduğuna inandıkları gibi, onların ruhlarının başka varlıklara t...

İnsanın Yetkinleşebilmesinin Şartı Toplum İçinde Yaşamasıdır / Doç. Dr. Osman Mutluel

Yetkinlik kavramından bahseder misiniz? “Yetkinlik” veya eskilerin ifadesiyle “Kemâl”, nitelik bakımından daha üstün bir durumun olmaması, bir şeyin her açıdan ...

Koronavirüsün Sosyolojik Etkileri / Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınının, üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerin...