Endülüs Bize Ne Söyler? / Prof. Dr. Lütfi Şeyban

Endülüs Bize Ne Söyler? / Prof. Dr. Lütfi Şeyban

Tarih: 2020-03-02

Endülüs bizim için hem iftihar hem tarifsiz bir acı alanı. Endülüsü tarif eden çok güzel kelimeler de var. Sadece tarih değil... Endülüs deyince ne anlamalıyız? Endülüs’ü Endülüs yapan nedir? Düşünce yapısının kaynaklarında ne var?

Tarihi anlamada bugün yaşadığımız büyük zorluklar var. Bunların en başında da anakronizm dediğimiz, bugünün şartlarını tarihe giydirmek diye özetleyebileceğimiz bir anlayış var, böyle bir metodoloji hatası yapıyoruz.

Tarihteki her bir devleti veya her bir medeniyeti, kendi içinde, kendi şartları olan, kendine özgü bir olgu olarak anlamak, kavramak ve ona göre onunla ilişkimizi belirlemek gerekir. Fakat bu çağda bunu yapmak insanlar için çok güç. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi şu: Zaten tarihin kullanımı siyasi ve toplumsal amaçlar içindir. Bir devleti idare eden elitler, tarihi, hatta dini de bu amaçla değerlendirir. Ki bu normal bir şeydir. Tarihi, bugün ve geleceği belirlemede kullanırken de doğal olarak, tarih bugünün şartlarına uygun hale dönüştürülür. Burada bilimsellikten ziyade işe yararlılık ön plandadır.

Tarihi anlamamızda ikinci önemli zorluk da bugünün modern dünya şartları, insanların varlık tasavvuru, âlem, evren, insan ve tanrı algısı 100 yıl öncesine oranla büyük değişim geçirdi. Bu, bugün yaşayan herhangi bir insanın bırakın 200-300 yıl öncesini, büyükbabasını bile tanımasını güçleştirdi. Ya da tersinden bakarsak, büyükbabası ya da üç kuşak öncesi bir insan bugün dirilse ve bizi görse çok yabancı insanlar olarak bizi görecektir. Çünkü kendi kimliğiyle ve kendi varlık anlayışıyla bugünkü bizim anlayışımız arasında çok büyük farklar var.

Bu nedenle, bizim tarihi anlayışımız, tarihe bakışımız hakikaten çok büyük ideolojilerle yüklü. İşimize yarayan taraflarına bakıyoruz ya da nasıl yönlendirildiysek, nasıl bakmaya alıştırıldıysak o şekilde bakıyoruz.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Manevi Tasarruf Haktır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat mezhebi âlimleri, Allah’ın (C.C.) veli kullarında görülen kerametlerin hak olduğuna inandıkları gibi, onların ruhlarının başka varlıklara t...

İnsanın Yetkinleşebilmesinin Şartı Toplum İçinde Yaşamasıdır / Doç. Dr. Osman Mutluel

Yetkinlik kavramından bahseder misiniz? “Yetkinlik” veya eskilerin ifadesiyle “Kemâl”, nitelik bakımından daha üstün bir durumun olmaması, bir şeyin her açıdan ...

Koronavirüsün Sosyolojik Etkileri / Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınının, üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerin...