Felaketler Karşısında Mü’minin Tavrı / Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay

Felaketler Karşısında Mü’minin Tavrı / Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay

Tarih: 2020-03-02

“Allahım!.. Bize dünya musibetlerini hafifletecek güçlü bir iman ver!..” (Tirmizi, Deavât 80, 5/528 Hadis No: 3502)

Dünya Musibetleri ve Güçlü İman

Dünya musibetleriyle iman ilişkisini ortaya koyan bu dua cümlesinde Efendimiz (s.a.v)’in - niyaz anlamı bir yana- vurgulamak istediği ulvî mesajlar bulunmaktadır.

Hadisimizde “yakîn” kelimesiyle ifade edilen güçlü bir iman sahibi olmak, Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve ihsanıdır. Dolayısıyla olaylara karşı özel tavır almaya, felaket ve musibetler anında özel tepki koymaya sebep olacak kuvvetli bir imanı elde etme noktasında Cenab-ı Hakk’a niyaz etmenin, O’na yakarışta bulunmanın önemi büyüktür.

Güçlü İmana Sahip Olma

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Manevi Tasarruf Haktır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat mezhebi âlimleri, Allah’ın (C.C.) veli kullarında görülen kerametlerin hak olduğuna inandıkları gibi, onların ruhlarının başka varlıklara t...

İnsanın Yetkinleşebilmesinin Şartı Toplum İçinde Yaşamasıdır / Doç. Dr. Osman Mutluel

Yetkinlik kavramından bahseder misiniz? “Yetkinlik” veya eskilerin ifadesiyle “Kemâl”, nitelik bakımından daha üstün bir durumun olmaması, bir şeyin her açıdan ...

Koronavirüsün Sosyolojik Etkileri / Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınının, üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerin...