Nefsle Cihadın Önemi

Nefsle Cihadın Önemi

Abdulkadir Yılmaz

Tarih: 2020-03-02

“Nefs” kelimesi İslami literatürde “ruh, can, benlik, kalb” gibi birçok farklı anlamlar için kullanılsa da kısaca nefs: “Her nefs, ölümü tadıcıdır” ayetinde ifade bulduğu gibi insanın bizatihi kendisi anlamına da gelir.

Nefs özü itibariyle kıymetli bir yapıdır ama değeri kişinin niyet ve ameline göre müspet veya menfi bir hüviyet kazanır. Bu nedenle “nefs” başlangıçta nefs-i emmâre diye ifade edilen süfli bir yapı iken, kişinin çabası ve mücahedesi karşılığında ulaştığı güzel vasıflara göre, nefs-i levvâme, nefs-i mülhime, nefs-i mutmainne, nefs-i raziye, nefs-i mardiyye gibi güzel sıfatlar alır.

Nefs mertebelerinin en düşüğü, dine uymayan isteklerin kaynağı olan nefs-i emmâredir. Terbiye ve tezkiye olmamış hali ile bu nefse küfür hâkimdir, bu nedenle iyiliğe, güzelliğe, İslam’a ve dolayısıyla Allah Teâlâ’ya karşı düşmanlık hisleri taşır.

İkincisi nefsin çirkinliğinin farkına vararak bununla mücadeleye girişen ve bir ömür bu mücadeleden vazgeçmeyen müminlerin nefsini tarif eden nefs-i levvâmedir. Bu makam tevbe kapısını aralamak ve oradan içeri girmek anlamında önemli bir makamdır. Bir müminin en azından bu makamda olmak için çabalaması gerekir. Bunun altı çok tehlikelidir ve bu tür kişilerin son nefeslerini iman ile verememe ihtimalleri çok yüksektir.

“Ey mutmain nefs! Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön. Katıl kullarım arasına, gir cennetime!” (Fecr, 89/27-30) ayetinde ifade bulan mutmainne makamı akıllı ve şuurlu müminlerin ideali olmalı ki bu mertebedeki nefs sahibi kişi, iman esaslarına şeksiz şüphesiz inanan, İslam’ın emir ve yasaklarına uyan, Allah ile manevî bir bağ kurmayı başararak bunun haz ve lezzetine ulaşan bir kişidir.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Yazarın Diğer Makaleleri

Asr Suresi Üzerine Bir Değerlendirme

“(Ey Rasulum) Şüphesiz sana tükenmez bir mükâfat vardır. Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” (Kalem, 68/3-4) Bu ve benzeri birçok ayette yüce Rabbimiz Peygamb...

Dünyanın Koronavirüs İle İmtihanı

Şüphesiz ki Allah’a (C.C.) inanan müminler, başlarına gelen her bir olayda zahiren görünen gerçeğin arkasında başkaca hikmetler de aramalıdır. Mesela bir hastalık g...

Nefsle Cihadın Önemi

“Nefs” kelimesi İslami literatürde “ruh, can, benlik, kalb” gibi birçok farklı anlamlar için kullanılsa da kısaca nefs: “Her nefs, ölümü tadıcıdır” ayetinde ifade b...
Tüm Yazıları