Yardım ve Zafer Allah’tandır / Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay

Yardım ve Zafer Allah’tandır / Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay

Tarih: 2020-01-01

 

“Allahım! Bize -Müslümanlara- düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım eyle.” (Tirmizi, Deavat 80, 5/528 Hadis No: 3502)

Müminin mücadelesi,“Saadete Davet” mücadelesidir

Tarih boyunca imanla küfür, hakla bâtıl, adaletle zulüm daima mücadele halinde olmuştur. İman ehli yeryüzünde huzur ve saadetin hâkim olması için çalışmış, çıkarları zedelenen küfür ehli ise daima iman ehline cephe almıştır. Herkese hayır ve iyilik etmek için çırpınan müminler, çıkarından başka bir şey düşünmeyen tarafından eziyet ve işkencelerle sürekli rahatsız edilmişlerdir.

Rabbinin rızasını kazanma arzusunun ve kulluğunun gereği olarak insanlığa zararlı olan her şeye karşı cephe alan mümin; gayet tabiî olarak içki ve kumara, faiz ve karaborsaya, her çeşit uyuşturucuya, zina ve fuhşa, rüşvet ve iltimasa, zulüm ve haksızlığa, sömürü ve baskıya, terör ve anarşiye, bilgisizlik ve köleliğe, azgınlık ve kötülüğe karşı çıkacak, bunlara karşı en güzel metotlarla mücadele edecektir. Hayatını bunlara endeksleyenler ise çıkarları zedelendiği için mümine karşı çıkacaktır.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Ancak Manevi İdeali Olan İnsan Nefs-i Levvamedir / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

“Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim! Öyle değil, kendini kınayan nefse yemin ederim!” (Kıyâme, 75/1-2) Kur’ân’ı Kerîm’de Allah Teâlâ nefse yemin...

Nübüvvet ve Mucize / Prof. Dr. Ali Bakkal

Son yıllarda bir “mucize karşıtlığı” belirdi. Hiçbir inanç toplumu, -İslam dışı topluluklar dâhil- böyle bir reddiye peşinde değilken, bizlerin asla müsamaha göster...

İslam Pazarı ve Ahiler / Doç. Dr. Ahmet İnanır

İslam’ın inanç ve ahlâk boyutu yanında, muâmelât alanı diye tabir edilen iş ve ticaretle ilgili düzenlemeler içeren bir yönü de vardır. Hayatın bütün alanlarıyla il...