Dünyayı mı Ahireti mi Ön Plana Alıyoruz? / Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay

Dünyayı mı Ahireti mi Ön Plana Alıyoruz? / Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay

Tarih: 2019-12-02

 

“Kimin asıl derdi ve endişesi dünya ise Allah, onun işini dağınık kılar, gözlerinin arasına fakirliği koyar, dünyadan da ona sadece (ezelde) yazılan şey gelir. Kimin de niyeti ahiret ise Allah, onun işini derli-toplu kılar, gönlüne zenginlik verir, istemediği halde dünya ona gelir.” (İbn Mace: Zühd 2; Tirmizî: Sıfetu’l-Kıyame 30)

İSLÂM’IN DÜNYA GÖRÜŞÜ

Günümüzde İslâm’ı gerçek yönüyle tanımayan veya tanımak istemeyen bazı çevrelerin daima eleştiri konusu yaptıkları noktalardan biri, İslâm’ın dünya görüşüdür. İslâm’ın “Bir lokma, bir hırka” görüşünü savunduğunu, İslâm’da zenginliğin horlandığını, Müslüman’ın yoksulluğa mahkûm edildiğini, Müslümanların geri kalmasında dünyayı arka plana atan anlayışın önemli rolünün bulunduğunu ileri sürmektedirler. Bu görüş sahipleri bilerek veya bilmeyerek gerçekleri çarpıtarak İslâm’ı karalama ve lekeleme amacı gütmektedirler.

Her beşerî ideolojinin, her felsefi sistemin, her sosyal akımın bir dünya görüşü olduğu gibi ilahi bir nizam olan İslâm’ın da kendisine has bir dünya görüşü vardır. İslam’ın dünya görüşü Kur’an-ı Kerim’de ve Efendimiz’in Sünnet-i Seniyyesi’nde son derece açık ve net olarak ortaya konulmuştur.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Korkusuzluk Nedir? / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

  Bir Müslüman Allah’tan (C.C.) başka hiçbir şeyden korkmamalı, cesur ve korkusuz olmalı… İşte bu şecaatli duruşu Allahu Teâlâ bütün Müslümanlardan istiyor…...

Sevgiye Dair / Doç. Dr. Hatice Toksöz

  Temelde “sevgi” konusu, kalbî ve ruhî bir meleke midir? Her güzel huyun bir eğitimi ve mücadelesi olabileceği gibi, “sevgi eğitimi” de var mıdır? Tüm bunlar ç...

Yardım ve Zafer Allah’tandır / Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay

  “Allahım! Bize -Müslümanlara- düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım eyle.” (Tirmizi, Deavat 80, 5/528 Hadis No: 3502) Müminin mücadelesi,“Saadete Davet...