Dua Vakti / Dr. Mustafa Karabacak

Dua Vakti / Dr. Mustafa Karabacak

Tarih: 2019-09-02

Çağırmak, yardım istemek, yalvarmak, küçükten büyüğe veya aşağıdan yukarıya gerçekleşen talep ve niyaz anlamına gelen dua; terim olarak kulun samimi ve içten bir şekilde yüce yaratıcısına yalvarması demektir.

Kulun acizliğini, yaratıcının yüceliğini ifade eden bu durum için elbette ayet ve hadislerde özellikle tavsiye eden zamanlar olmakla birlikte dua, kişinin hayatının her anını kuşatmalıdır. Çünkü Rabbimiz bize bizden daha yakındır. Ondan hangi zamanda bir şey istersek vereceğine söz vermektedir: “Kullarım, sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım, bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler.” (Bakara, 2/186).

Dua bir yerde yaratılış gayemizdir: “Kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin.” (Furkan, 25/77). Dua etmek kulluğun bir gereği olduğundan Rabbimiz bu kulluğun gereğini yerine getirmemizi istemektedir: “Bana dua ediniz, size cevap vereyim.” (Mü’min, 40/60). Dua aynı zamanda ibadetlerin özüdür hatta bizzat kendisidir. Allah Rasûlü şöyle buyurdu: “Dua ibadetin özüdür.” (İbn Mâce, Dua, 1). “Dua ibadetin kendisidir.” (Ebû Dâvûd, Vitr, 23; Tirmizî, Deavât, 1).

Müslüman her durum ve şartta dua etmelidir. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler: Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru.” (Âl-i İmrân, 3/191). Başka bir âyette de şöyle buyrulmaktadır: “Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver!” (İsrâ, 17/80).

Duaların Kabul Olduğu Zamanlar

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Anlamayı Anlamak / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Anlamak nedir, iman nedir? Bir insan nasıl anlar, bilmekle anlamak aynı şeyler midir? Bunlar çok önemli konulardır. İnsan aklıyla bilir ama bilmek anlamak değil...

Din Hasrettir / Dr. Metin Serimer

Din, dünyadır; din, ahirettir. Hangisi ihmal edilse, eksik algıdır, gayrete dokunur. İnsan dünyada adalet ister, en güzelini ahirette bulur. Merhamet ister, en güze...

Hz. Peygamber’in Komutanlığı ve Yetiştirdiği Komutan Sahabiler / Prof. Dr. Ali Bakkal

Asr-ı Saadet dönemi savaşlarını saymak gerekirse Bedir, Uhud ve Hendek Savaşlarının özellikleri nelerdi? Bu savaşların getirdiği tecrübeler vardı hiç şüphesiz. En ö...