Mehmet Şevket Eygi’nin Ardından…

Mehmet Şevket Eygi’nin Ardından…

Tarih: 2019-08-01

“Ümmet, Medenî İslam Kültürü ile Yükselir”

Her insanın kendi gerçeğine, ontolojik hikâyesine, maddi manevi serüvenine, kader bağlamında ilahi olanla kaçınılmaz bağına baktığımızda, bir de günümüze gelip insan unsurunu gözlemlediğimizde irfani pencereden neler söylemek istersiniz?

Günümüz Müslümanları, yakın tarihteki büyük kopukluklardan, ârızalardan, hıyanet ve sabotajlardan, gafletlerden, din sömürüsünden dolayı İslam’a, Kur’ân’a, Sünnet’e, şeriata, tarikata yabancılaşmıştır. İstisnalar dışında, Müslümanları, ne İslam’ı doğru anlamak ne de çağın genel kültürüne sahip olmak bakımından yeterli buluyorum. İslam’ı iyi ve doğru bilen, çağ seviyesinde hatta çağın üzerinde olan vasıflı ve güçlü Müslümanlar, İslam eğitimiyle, İslam mekteplerinde yetiştirilebilir. Son elli sene içinde elli bin yeni cami yaptıran Müslüman çoğunluk, ne yazık ki dünya ve çağ seviyesinde, mesela İngiltere’deki Eton Koleji ayarında bir tek güçlü İslam Mektebi açamamıştır. İlim, irfan, hikmet, ahlak bakımından, İslamî kriterlere ve ölçülere vurulacak olursa bugünün Müslümanları çok güçsüz ve yetersizdir. Din ve Ümmet bedevî kültürle değil, medenî İslam kültürü ile yükselir.

Duyarlılıklar anlamında insanımız nerede duruyor? Çeldirici unsurların reddi ve cezbedici unsurların sindirilmesi güncel boyutta ne tür fikri mesailer gerektiriyor?

Müslüman, tepkili insandır. O, iyi ve güzel şeylerden memnun ve razı; çirkin ve kötü şeylerden rahatsız olmalıdır. Din dilinde buna emr-i mâruf ve nehy-i münker denilir. Resulullah Efendimiz (salât ve selam olsun ona), emr-i mâruf ve nehy-i münker farizasını terk ve tatil eden bir toplumun üzerine azap ineceğini haber vermiştir. Müslümanların başını çeken muhterem hocaların, din âlimlerinin, fakihlerin, tarikat büyüklerinin toplumdaki tepkisizliği gidermeleri, Müslümanları iyilikle emr eder, kötülükten nehy eder hale getirmeleri beklenir.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Allah’a Dost Olmak Davasında Sebat Etmek / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Tevekkülün Neticesi Teslimiyettir Tevekkül etmek tüm işlerinde Allah’ı vekil kılmak ona teslim olmaktır. Allah’a (C.C.) teslimsen tevekkülün de var demektir. Al...

Din ve Dindarlığın Benlik Saygısına Etkisi / Doç. Dr. Nurten Kımter

Benlik saygısını etkileyen unsurlar nelerdir? Benlik kavramı birtakım yaşantılar sonucunda oluşur. Benliğimiz doğduğumuz andan itibaren, başımızdan geçen sayısı...

Muhabbetin Kıblesi / Doç. Dr. Adem Ergül

Rabbani terbiyenin en önemli şuur dinamiklerinden biri hiç şüphesiz muhabbet sermayesinin doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Kişinin gönlü nereye akarsa oradan gıda...