Kurban İbadeti Üzerinden Bir Değerlendirme

Kurban İbadeti Üzerinden Bir Değerlendirme

Abdulkadir Yılmaz

Tarih: 2019-08-01

Rabbimiz İslam dinini elbette ki kulların hem bu dünyada hem de ahirette mutlulukları için göndermiştir. Bu nedenle dini emir ve yasakların, ibadet ve dini ritüellerin, insanların huzur ve mutluluğunu sağlayan yönleri açıktır.

Bizler ibadetlerin üç cephesinden söz edebiliriz. Birincisi Allah’a (C.C.) kulluk boyutudur ki bu boyutunun amacı, Yüce Rabbimizi tesbih etmek, ona ilticada bulunmak, dua etmek, yalvarmak suretiyle ona karşı şükür, teşekkür, tefekkür gibi ahlaki gerekleri yerine getirmektir. Zira bir kulun ne kadar bu dünyada anlı şanlı bir yiğitliği, güzelliği, pek âlî makamı da olsa mutlu olmak için Rabbini bilmesi, sevmesi ve ona boyun eğmesi elzemdir. Kim Allah’ın (C.C.) kendine verdiği değerleri ile gururlanır Rabbini unutur da kendisi ilahmış gibi müstağni, nankör bir havaya bürünürse, asla bu dünyada huzur bulamaz. Onun kibri, gururu boştur, er geç bunun farkına varır ve hem bu dünya hem ahiret hayatı onun için korku ve kaygıların ve acı ve elemlerin yurdu olur.

İman, amel ve ibadetlerin ikinci boyutu kulun kendine bakan cephesidir. Kul, dinin emirlerine uyarsa iman ve ahlakını ve amellerini dine göre uyarlarsa her şeyden önce o mutlu ve huzurlu olacaktır. Zira dinin emir ve tavsiyeleri dikkatle incelenir ve insaf ile değerlendirilirse görülecektir ki bunlar insanları insanlıktan çıkaran inanışların, kötü huy ve davranışların kökünü kurutan gıdalar ve ilaçlar gibidirler... Ayrıca Allah’a (C.C.) ve ahirete inanıyor olması, onu insanlığın her zaman en büyük kâbusu olan gelecekte yok olma korku ve endişesinden de kurtaracaktır. Zira nefsimizde de görüyoruz ki insanoğlu sonsuza göre yaşamaya kodlu yaratılmıştır. Bu duygu ancak İslam’la doyurulacak ve anlam bulacaktır.

İbadetlerin bir cephesi de kişinin dışındaki varlıklara yöneliktir. İnsanlar bu âlemde imtihandadırlar. Bu nedenle Allah(C.C.) kullarını imtihan için bu dünyaya kendine ait hususi bir nizam ve intizam vermiştir. Anne, baba, eş, çoluk, çocuk gibi bütün yakın ve akrabalar, arkadaşlar bu âlemin sınavında en ön plandadırlar. İnsanlar hem Rabbiyle, hem kendileriyle hem de çevresindeki tüm varlıklarla uyum içerisinde yaşarlarsa mutlu olurlar. Bu konuda uyulması gereken kurallar sadece İslam dininde en açık şekil ve detayı ile mevcuttur.

İslam’ın iman esaslarından başlayarak farzları, vacipleri, sünnetleri, müstahapları tek tek ele alınırsa bunların hepsinin, bireylerin ve toplumun huzur ve mutluluğuna direkt hizmet eden esaslar, tavsiyeler olduğu açıkça görülecektir.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Yazarın Diğer Makaleleri

Eğitim Seviyemiz Maneviyatı Yüksek Hocalarla Yükselecek

Toplumumuzun bugün en büyük eksikliği aklen, fikren, ruhen ve vicdanen duyarlı ve sorumlu âlimlerin eksikliğidir. Bu eksikliği gidermek bahsettiğimiz evsafta âlimle...

Kurban İbadeti Üzerinden Bir Değerlendirme

Rabbimiz İslam dinini elbette ki kulların hem bu dünyada hem de ahirette mutlulukları için göndermiştir. Bu nedenle dini emir ve yasakların, ibadet ve dini ritüelle...

Hadis Karşıtlarına Dikkat

Bugün İslam âlemi üzerinde oynanan oyunların ne kadar etkili olduğu ortadadır. Bütün kan, zulüm, gözyaşı hep bu coğrafyadadır. Ve en kanlı çarpışmalar ve savaşlar d...
Tüm Yazıları