Ekonomi-Politik Açıdan Zekat / Melih Turan

Ekonomi-Politik Açıdan Zekat / Melih Turan

Tarih: 2019-05-01

Kavram ve ıstılah olarak zekât nedir? Günümüzde fakirlikle mücadele, ekonomik imkânların yaygınlaştırılması, insanca yaşamak konuları üzerinde çokça duruluyor. Zekâtı, sosyal yardımlaşma, toplumda ahengin sağlanması, açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kelime olarak zekât “bereket, gelişme, artma/çoğalma temizlik, arınmak” anlamlarını taşıyor. Istılahi olarak ise hadisteki ifadesiyle “zenginlerden alınıp ihtiyaç sahiplerine verilen” mali ve iktisadi bir ibadettir.

Günümüzde mevcut iktisadi ve mali yapının hastalıkları saymakla bitmiyor. Çağdaş finans sistemi insanlığın sırtına öyle bir hançer saplamış ki, bırakın kanı durdurmayı, zehrini temizlemeye bile güç yetiremiyoruz. Bugün dünya nüfusunun en fakir yarısıyla, 26 kişi aynı müsavi servete sahip. Böyle bir denge/sizlik olabilir mi?

Yusuf Kardavi, zekâtı anlattığı eserinde dünya tarihinde ilk defa fakirlerin hakkı için böylesine mücadele verildiğini naklediyor. Zekât fakirle zengin arasında bir köprü olduğundan toplumsal ahengin hem iktisadi hem de içtimai ahengini sağlıyor.

Servete dair çakma ideolojilerle savrulan kaybedilmiş yıllar var. Bugün zekâta dair tespitlerin, bu ideoloji ve felsefelerle kıyas götürmez güzellikleri var. Zekât müessesesini, içinde zekât olmayan diğer iktisadi yaklaşımlarla karşılaştırma imkânı var mı?

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Düşüncelerimiz Bizi Yönlendirmemeli Biz Düşüncelerimizi Yönlendirmeliyiz

Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden Hayatta bazı şeyleri genellememek lazım. Zira bu genellemeler gereksiz yere insanın omuzundaki yükleri ciddi oranda artırı...

Çocuklara Allah'a İmanın Öğretimi / Prof. Dr. Mehmet Emin Ay

Bilindiği üzere, Allah’ı bilmek, tanımak, kalp ile tasdik, dil ile ikrar, İslam akidesinde, bir kişinin mümin olmasının ilk ve vazgeçilmez şartıdır. Ne var ki, insa...

Kalbin Eğitimi / Doç. Dr. Adem Ergül

“Kalbin eğitimi” ifadesinden neyin kastedildiğine geçmeden önce “eğitim”in ne olduğu sorusunun cevaplandırılması gerekmektedir. Fakat itiraf etmek gerekir ki eğitim...