İslam Medeniyetinin Kişisel Gelişim Kodları / Dr. Turgay Şirin

İslam Medeniyetinin Kişisel Gelişim Kodları / Dr. Turgay Şirin

Tarih: 2018-12-03

Kişisel gelişim nedir ya da popüler anlamı nedir, kastedilen nedir?

Kişisel gelişimi tarif edebilmemiz için, belki tersinden, “Kişisel gelişim ne değil?” diye sorarsak, eskilerin, “efradını cami, ağyarını mani” şeklinde tabir ettikleri şeyi yapmış oluruz. Kişisel gelişim bir psikoterapi değildir, doğrudan bir anabilim dalı değildir, bir moda kültürü veya bir giyinip kuşanma ilmi değildir; bir sağlık ya da alternatif tıp alanı da değildir. Yani “kişisel gelişim ne değildir”den geriye ne kalıyorsa aslında budur. Sonuçta aslında geriye pek bir şey kalmıyor gibi gözüküyor.

Kişisel gelişim aslında popüler bir akımdır, kültürdür ve her popüler kültürde olduğu gibi içinde yeşerdiği toplumun arz-talep dengesine göre oluşur. O yüzden kişisel gelişim, mutlaka kültürel ve toplumsal değerlerden etkilenen bir akımdır. İçerisinde eğitim, psikoloji, sağlık, alternatif tıp, normal bildiğimiz giyinme kuşanmayla ilgili moda dâhil, imaj, hepsini içinde barındıran, doğrudan herhangi birisi olmayan ama hepsinin birleşiminden oluşan bir kültürel akımdır. Bu yapısından dolayı da en önemli hususu, sunulduğu toplumun talebine göre oluşan bir arzdır. Dolayısıyla Batı toplumunda gelişen bir kişisel gelişim anlayışı doğal olarak o topluma göre bir çözüm paketi sunacak.

Amaç nedir burada, mesela “Başarılı ve sağlıklı bir insan mı, mutlu olmak mı?”, yani sizin söylediğiniz anlamda popüler kişisel gelişim öğeleri hangi boşlukta kendine yer buluyor?

Kişisel gelişimin amacının olması için, önce bir hedefinin olması lazım. Kişisel gelişim, bir insan modeli üzerinden hareket eder. Bu çok önemli bir şeydir. Batı toplumunda gelişen kişisel gelişim anlayışı temelde seküler bir insan modelinin ve Nietzsche’nin “Üstün insan” dediğimiz bir insan modelinin kendisini temel alır. Bu insanın özelliklerini sıralar ve o sıraladığı özelliklere göre bir çözüm oluşturmaya çalışır. Mesela, Nietzsche’nin üstün insan tarifi, başarılı olan, toplumda sağlam bir dişli, iyi çalışan, iyi kazanan, iyi giyinen, iyi yaşayan vb. seküler ve dünyevi olarak sağlam bir modeli oluşturuyor. Dolayısıyla kişisel gelişim anlayışı da bunun etrafında kendisine bir amaç edinip, kişinin başarılı olması için ne yapması lazım; bunun için, iyi giyinmesi, sağlıklı yaşaması, spor yapması, imajına dikkat etmesi, iyi iletişim kurması, bunun ekseni etrafında da gelişmiş çözümleri sunuyor. İyi iletişim kurması için ne lazım; diksiyon, iletişim, hitabet eğitimleri... Devamında imaj yönetimi; iyi algılanması lazım, bunun için dış görünüşünün çok iyi olması lazım. Bunun gibi türlü eğitimler... Zaman yok, hızlı okuyup anlaması lazım; hızlı okuma, hafıza... Zamanı iyi yönetmesi lazım; zaman yönetimi. Toplantıyı iyi yönetmesi lazım; toplantı yönetimi. Ailesiyle de dengeyi sağlaması lazım; ve buna yönelik kitaplar... Yani merkeze dünyevi bir insan modelini koyduğunuzda, bu dünyevi insanın temel sıfatı şu: Başarılı olması. O yüzden, kişisel gelişimin temel kilit kelimesi “başarı”dır. Batı tarzı kişisel gelişimden bahsediyorum. Dolayısıyla “Kişisel gelişimin amacı nedir?” sorusuna cevap, başarılı olmak hedefidir. Ama “Bizim kişisel gelişimimizin hedefi nedir?” sorusu müteakiben gelecek herhalde.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Sosyallik İslam’ın Gereğidir / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

  İnsan, yaratılışı icabı içtimâî/sosyal bir varlıktır ve tek başına karşılaması mümkün olmayacak kadar çok çeşitli ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla insanlar, to...

Doğu Türkistan Kan Ağlıyor / Abdulahad Abdurrahman

  Doğu Türkistan Maarif Ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Abdulahad Abdurrahman Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?   İsmim Abdulahad Abdurrah...

İtikatta Azimet ve Ruhsat / Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

“Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hâriç, inandıktan sonra Allah’ı inkâr eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah’tan gazap iner ve onlar için büyük...