Fanilere Takılmadan Gözü Ufka Dikmek / Doç. Dr. Adem Ergül

Fanilere Takılmadan Gözü Ufka Dikmek / Doç. Dr. Adem Ergül

Tarih: 2018-11-01

İlahî Ente Maksûdî ve Rızâke Matlûbî

İtmi’nân, Kur’ânî bir kavramdır. Gönlün çalkantılardan kurtulup huzur ve sükûn bulması, kişiliğin istikrar, denge ve dinginliğe erişmesi demektir. Diğer bir ifadeyle iç huzuruna kavuşup, vesvese, endişe ve havâtırdan kurtulmak ve bu sayede selâmet ikliminde huzur nefesleri alıp vermektir.

Her kulun itmi’nânı, kalbî seviyesine, idrak ve anlayış ufkuna göredir. Bir çocuk bazen bir sakızla, bazen bir oyuncak araba ile avunur ve itmi’nân bulur. Yaşı biraz ilerleyince dün tatmin olduğu oyuncak, artık onun gözünden düşer ve yeni oyuncakların peşine düşer. Beş yaşındaki bir çocuğun itmi’nân muhtevası ile on beş yaşındaki bir gencin huzur ve sükûn muhtevası farklıdır. Aynen bunun gibi kalbin kemâl seviyesine göre itmi’nân ve huzur vasıtaları da kişiden kişiye farklılık arz eder. Ancak şu inceliği fark etmek gerekir ki, itmi’nân geçici bir avunma ve teselli değildir. O, yüreğin dipsiz bir huzur ve sükûna kavuşmasıdır ki, hiçbir dalgalanma böyle bir derya gönlü bulandıramaz.

Çoğu zaman birtakım teselli ve avunmalarımız, bize itmi’nân gibi görünür. Hâlbuki fâni ve gel geç huzur ve sükûn vasıtaları, insanı gerçek bir itmi’nâna eriştirebilir mi? Yoksa ulaştığımızı zannettiğimiz, itmi’nân görünümlü sahte huzur resimleri midir?

İnsanlardan kimi, mal ve mülkle,

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Feyz Nedir, Ne İşe Yarar? / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Rabbimiz’in bir ikram ve ihsanı ve rahmetinin bir tecellisi olarak yeryüzüne yağmur gibi durmadan feyz yağar. Bu feyzin yoğunluğu mübarek gün ve gecelerde o gecenin...

Kadının Ayrıcalığı ve Asr-ı Saadette Kadın / Prof. Dr. Rıza Savaş

Asr-ı saadette kadın konusu niçin önemlidir? İslam’a yöneltilen eleştirilerin pek çoğu, bu dinin kadın konusunda ortaya koyduğu hükümler, yaklaşımlar ve yorumla...

Hz. Peygamber’in (S.A.V.) Hadislerinde Sevgiyi Geliştiren Unsurlar / Doç. Dr. Hüseyin İbrahim Yeğin

Sevgi Kavramı Sevgi, geçmişten günümüze kadar hakkında en çok konuşulan ve insanlar tarafından en çok yaşanan ama bir türlü tam olarak tarif edilemeyen çok yüks...