Dostluk Zor Zamanda Belli Olur…

Dostluk Zor Zamanda Belli Olur…

Abdulkadir Yılmaz

Tarih: 2018-11-01

İslam’da dostluk çok önemli bir kavramdır; bu nedenle hem dost olmak hem de dostları çoğaltmak İslam’ın çok önem verdiği bir erdemdir. Fakat dost olmak da dost bulmak da bu kavramların içini doldurmak ve bunların hakkını vermek de hiç kolay değildir…

Yüce Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de: “...O ne güzel sahip (dost) ve ne güzel yardımcıdır!” (Enfâl, 8/40; Hac, 22/78) diyerek müminlerin dostu olduğunu bildirmekte ve dolayısıyla müminleri de kendisiyle dost olmaya davet etmektedir ki; bu yüce daveti takdir etmek ve bu iltifata mazhar olmak için çalışmak, aklı başında her müminin öncelikle amacı olmalı elbette.

Dostluk nedir, nasıl olmalıdır, içi nasıl doldurulmalıdır, diye sorgulamaya başlarsak günümüzdeki dostlukların neredeyse genelinin aradığımız dostluklar olmadığı gerçeğiyle yüzleşiriz. Zira biraz dost sanılan kişileri denersek görürüz ki insanlar genelde menfaatleri varsa dostturlar ki bu da menfaatinin dostu demektir. Menfaat bitince dostluk da bitiyorsa ki, günümüzün dostlukları çoğunlukla böyledir. Bu dostluk ne İslam’ın ne de erdemli bir insan olmanın arzuladığı bir dostluktur elbette…

Tarih içinde bizleri derinden etkileyen, müminlerin ortaya koydukları çok güzel dostluk örnekleri var şüphesiz. Hazreti Peygamber’in (s.a.v.) ashabına (r.a.) dostluğu ve ashabın da gerek Efendimiz’le gerekse kendi aralarında ortaya koydukları dostlukları böyledir mesela. Evet, bu dostluklar, gerçekten hayran kalınacak örnek dostluklardır ama burada bir şeyin hakkını vermek gerekir; ashabın dostluğu İslam’la başlar, İslam’la zirveye çıkar. Nitekim, “Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır.” ayetinden de bu dostluğun hamurunun iman mayası ile yoğrulduğunu açıkça görebiliriz. Aynı ayetin içinde Rabbimiz dostluğun şartlarını şöyle özetler:

“Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Onlar iyiliğe teşvik eder, kötülükten sakındırır, namazlarını dosdoğru kılar, zekâtlarını verir, Allah’a ve Resulü’ne itaat ederler. İşte onları Allah rahmetine eriştirecektir. Muhakkak ki Allah Azîz’dir (kudreti her şeye galiptir), Hakîm’dir (her işi hikmet iledir). (Tevbe, 9/71)

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Yazarın Diğer Makaleleri

Devirler Değişse de İnsanlığın İmtihan Soruları Hep Aynı

İnsanoğlu fıtraten tekâmüle gelişmeye açıktır… Her zaman değişim ve gelişimden hoşlanır. Bilgisini görgüsünü artırmayı, yaşam standartlarını yükseltmeyi sever. Bu n...

Kur’ân ve Hadis-i Şeriflerde Kardeşlik

Ashab kardeşliği tüm zamanlara örnek olacak şekilde dillere destan bir kardeşliktir şüphesiz… Bu dillere destan kardeşliğin gerçek mimarı ise elbette Resulullah Efe...

Dostluk Zor Zamanda Belli Olur…

İslam’da dostluk çok önemli bir kavramdır; bu nedenle hem dost olmak hem de dostları çoğaltmak İslam’ın çok önem verdiği bir erdemdir. Fakat dost olmak da dost bulm...
Tüm Yazıları