Müslüman Ve Toplumsal Sorumluluk / Prof. Dr. Süleyman Uludağ

Müslüman Ve Toplumsal Sorumluluk / Prof. Dr. Süleyman Uludağ

Tarih: 2018-09-03

İslam’a göre herhangi bir dini kabul etmek, serbest düşünceye ve özgür iradeye dayanan bir tercihtir. Başka bir deyimle din bir gönül işidir. Dine bağlı olmanın temelinde sevgi ve can u gönülden benimseme esastır. İman, sevgi ve benimsemeye dayanan kalbin bir tasdikidir. Kur’an’da “Dinde zorlama yoktur.” (Bakara, 2/256) buyrulur. Bir kimse dille Müslüman olduğunu söylese ama kalbi bu sözü tasdik etmese ve severek kabullenmese o kimse Müslüman muamelesine tabi tutulsa bile Allah katında Müslüman değildir. Severek, can u gönülden kendini Müslüman olarak tanımlayan ve Müslümanlığı ile iftihar eden bir kimse Müslümandır. Hak din, “Akıl sahiplerini özgür iradeleriyle iyiliğe sevk eden İlahi nizamdır.” şeklinde tarif edilir ve tarifte “akıl” ve “irade” kavramlarına vurgu yapılır.

Bir mümine, “Müslüman mısın?” diye sorulduğunda “Elhamdülillah Müslümanım” der ve İslam’la gurur duyar. Müslüman olma şerefini lütfettiği için Allah Teâlâ’ya hamd ve şükreder.

Müslüman, insanî değerlere, ahlak kurallarına ve İslamî hükümlere bağlı kalarak nitelikli bir hayat yaşar. İbadetinde ihlaslı, beşerî ilişkilerinde dürüst ve samimidir, hak hukuk gözetir, hoşgörülüdür.

Dindar bir mümin, başkalarından önce kendine çeki düzen verir; önce nefsini ıslah ve terbiye eder, başkalarına güzel örnek olur. Hadiste, “Ne mutludur o kimse ki, kusurlarını görmesi başkalarının kusurlarıyla uğraşmasına mani olur.” (Aclûnî, II. 46) buyrulmuştur.

Yüce Allah da “İnsanlara iyi olmalarını emrettiğiniz halde kendinizi unutuyor musunuz?” (Bakara, 2/44) buyuruyor ve kendini düzeltmeden başkalarını düzeltmeye kalkışanları uyarıyor. Düzgün ve terbiyeli olmayan bir kimsenin başka birini düzeltmesi ve terbiye etmesi mümkün değildir. Bunun için ahlak kurallarına tam olarak uymak ve bu uğurda çaba sarf etmek gerekir.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

İbadet Hayatımız Mezhepsiz Olmaz / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

İçtihat yapacak ilmi olmayan kişilerin, yani İmam-ı Azam gibi İmam Şafi gibi din bilgisi olmayan Müslümanların mutlaka bir mezhebi taklit etmeleri gerekir… Mezhepsi...

Müslüman Ve Toplumsal Sorumluluk / Prof. Dr. Süleyman Uludağ

İslam’a göre herhangi bir dini kabul etmek, serbest düşünceye ve özgür iradeye dayanan bir tercihtir. Başka bir deyimle din bir gönül işidir. Dine bağlı olmanın tem...

Seyr-i Bedâi / Doç. Dr. Adem Ergül

Okumaktan mânâ ne, kişi Hakk’ı bilmektir Çün okudun bilmedin, ha bir kuru emektir. Bir hikmet ehlinin ifadesiyle “Şu âlem, âkiller için seyr-i bedâî, ahmakl...