Fıtratla Uyumlu En Mükemmel Ahlak Ancak İslam’da Vardır... / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Fıtratla Uyumlu En Mükemmel Ahlak Ancak İslam’da Vardır... / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Tarih: 2018-08-01

Şüphe yok ki insanı, hem iç âleminde, yani duygu dünyasında hem de dışarıda, yani sosyal yaşantısında eylem ve davranışlarını disipline ederek, kendisiyle ve çevresiyle barıştıran ve böylece topluma faydalı sosyal bireyler haline getiren en önemli unsur güzel ahlaktır. Bu nedenle huzurlu bir yaşam için aklı başında hiç kimse, gerek fert bazında gerekse toplum bazında iyi bir ahlaki eğitimin gerekliliğini inkâr edemez.

Nitekim insanlık tarihine baktığımız zaman da görürüz ki, hiçbir felsefî ekol, hatta sapık dahi olsa hiçbir dini inanış, güzel ahlakın gerekliliğine karşı çıkmamış, bilakis Budizm’den Taoizm’e, Hıristiyanlıktan en ilkel dinlere kadar her dini inanış veya görüş temel akidesinde, ısrarla kendine göre güzel ahlaklı olmayı, erdemli davranışlar sergilemeyi önemsemiş, güzel bulmuş ve inananlarından veya dindarlarından bu erdemli davranışları sergilemelerini istemiştir.

Nitekim İslam’da da imandan sonra en çok önemsenen ve üzerinde durulan konunun güzel ahlak olduğunu gerek ayet-i kerimelerin gerekse hadis-i şeriflerin incelenmesinden açıkça görmekteyiz ki aşağıda sunduğumuz birkaç misalle bunu gösterebiliriz:

“Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” (Kalem 68/4)

“Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.” (Şems 91/9)

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

İbadet Hayatımız Mezhepsiz Olmaz / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

İçtihat yapacak ilmi olmayan kişilerin, yani İmam-ı Azam gibi İmam Şafi gibi din bilgisi olmayan Müslümanların mutlaka bir mezhebi taklit etmeleri gerekir… Mezhepsi...

Müslüman Ve Toplumsal Sorumluluk / Prof. Dr. Süleyman Uludağ

İslam’a göre herhangi bir dini kabul etmek, serbest düşünceye ve özgür iradeye dayanan bir tercihtir. Başka bir deyimle din bir gönül işidir. Dine bağlı olmanın tem...

Seyr-i Bedâi / Doç. Dr. Adem Ergül

Okumaktan mânâ ne, kişi Hakk’ı bilmektir Çün okudun bilmedin, ha bir kuru emektir. Bir hikmet ehlinin ifadesiyle “Şu âlem, âkiller için seyr-i bedâî, ahmakl...