Deizm Yanılgısı ve Ahiretin Varlık Delilleri

Deizm Yanılgısı ve Ahiretin Varlık Delilleri

Dr. Mehmet Öztürk

Tarih: 2018-02-01

Hayat, ölüm ve sonrası; insanoğlunun anlamaya çalıştığı gizemli, sırlarla dolu en temel merakıdır. Hayat nedir? Ölüm nedir? Ölüm sonrası bizleri neler beklemektedir? Neden yaşıyoruz? Neden ölüyoruz?… Çürüyüp un-ufak olduktan sonra nasıl dirileceğiz?… türü ontolojik sorular, insan beynini her zaman meşgul etmiştir.

Söz konusu sorular içerisinde en fazla bocalanan alan ise; ölüp zerrelere ayrıştıktan sonra nasıl tekrar dirileceği konusu olmuştur. Birçok insana göre ahirete inanmak, Allah’ın varlığına inanmaktan daha zor bir keyfiyettir. Çünkü evrene şöyle bir göz gezdirdiğinizde yaratıcı bir varlığı fark etmemeniz mümkün değildir. Kâinatta câri olan kanun, kural, formül, sistem, düzen, ahenk, bilgi… türü argümanlar, kişiyi otomatikman yaratıcıya götürmektedir. Akıl ve bilim bu konuda sayısız delilleriyle çok cömerttir. Ne var ki öldükten sonra çürüyüp un-ufak olduktan sonra tekrar dirilmek, kimi insanlara göre inanılması daha zor bir olgudur.

İnsan aklı, zerrelere ayrışmış bir kişinin tekrar dirileceğine kolay kolay inanamamaktadır. Sırf bu nedenledir ki ateistten çok, Allah’ı kabul etmekle birlikte vahyi, dini, dolayısıyla da ahireti inkâr eden deist’e rastlarsınız. Birçok insan, Allah’ın varlığından kaçamadığı için mecburen Allah’a inanmakta, ancak ölüm sonrası dirilmeye inanma hususunda daha fazla zorlandığı için ise ahireti inkâr edebilmektedir. Yani deist olmaktadır.

Ahiretin varlığı olgusu; birçok vesile ile çeşitli konuları işlerken değindiğimiz bir mevzu idi. Dağınık olarak işlediğimiz bu hususun derlenerek bir araya getirilmesi yönündeki ihtiyaç ve talepler, bu yazının vücut bulmasına neden oldu. Parçalı olarak işlenmiş söz konusu argümanları bir araya getirerek okuyucularımızın istifadesine sunmak kuşkusuz çok daha etkili ve yararlı olacaktır:

Rüyalardan başlayalım: Rüyalar; Allah’ın varlığı, eşyanın hakikati (künhü, arkhesi), kaderin gerçekliği, zaman-mekân algısındaki rölatiflik, ahiretin varlığı, İslam’ın hak oluşu, materyalizm ve pozitivizmin çürütülmesi, ruhun varlığı, sonsuzluk, sınır ve son problemi, fizik-metafizik ilişkisi, değişik boyutların varlığı, gaybın bilinmesi vb. çok değişik konularda müthiş deliller ortaya çıkartan bir inkişaf sahası olmuştur.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Yazarın Diğer Makaleleri

Deizm Yanılgısı ve Ahiretin Varlık Delilleri

Hayat, ölüm ve sonrası; insanoğlunun anlamaya çalıştığı gizemli, sırlarla dolu en temel merakıdır. Hayat nedir? Ölüm nedir? Ölüm sonrası bizleri neler beklemektedir...

Şenel İlhan Beyefendi'nin Dilinden “Tefekkür Ve Ahlak”

“Kültür ayrı bir şey ahlak ayrı bir şeydir. Mesela bir insan çok ahlaklı, çok cömert olabilir ama aynı insan ağzını şapırdatarak da yemek yiyebilir ve yemek yerken ...

Sana Sığınıyoruz Allahım!

Sonsuzluk yolculuğunda dünya hayatı; geçici bir gölgelik, muvakkat bir konaklama menzilidir. Dâr-ı mihnet, dâr-ı meşakkat denilen yeryüzüne gelişte insanoğlunun hiç...
Tüm Yazıları