Dinini Yaşayanlar ve Dinini Kullananlar / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Dinini Yaşayanlar ve Dinini Kullananlar / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Nail Başeski

Tarih: 2018-01-02

Yeryüzünde yaşayan insanların yüzde yüzüne yakınının, ama beşerî ama ilahî bir dine inanmaları ve insanlık tarihi boyunca bunun hep böyle devam ediyor olması, insanların bir dine inanmalarının sosyolojik ve psikolojik bir ihtiyaç olarak kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

Kaçınılamıyor, çünkü bu ihtiyaç aynı zamanda insanoğlunun yaratılış formatının da bir gereği, bir sonucu.

İnsanların huzurlu ve mutlu bir yaşam için bir dine ihtiyaçları var ve bir dine inanan insanlar pratik hayatta da görülüyor ki inanmayanlara göre daha mutlu ve huzurlular. Evet, bu, görmezden gelinemeyen, kendisinden kaçılamayan büyük bir hakikat. İşte bu hakikatten dolayı insanlar tarih boyunca, yüce yaratıcı tarafından gönderilmese bile, bu defa kendileri bir din icat edip onunla hayatlarına anlam katmışlar ve inanma ihtiyacından kaynaklanan boşluğu bir şekilde doldurmuşlar. Yani daha açığı, hayatlarına anlam ve huzur katmak için dinlerini kullanmışlar. Bu gerçekten hareketle bir dine bağlı insanları, dinini yaşayanlar ve dinini kullananlar olarak iki sınıfta toplayabilir veya böyle kategorize edebiliriz.

Şunu da bir hakikat olarak ortaya koyalım ki yeryüzünde insanlık tarihinin ilk günlerinden beri, insanların çoğunluğu dinini kullananlar olarak kalmışlardır. Yani dinini yaşayanlar her zaman sayıca çok azdır. Özellikle bencil egoist yaratılışlarının tesiriyle hep dinini kullananlar sınıfında kalmış, yaşayanlar kategorisine pek geçememişlerdir. Yeryüzündeki bütün ilahî ve beşerî dinleri ve dindarlarını hep bu kategoriler içinde değerlendirebiliriz. Mesela dünyaya teknoloji satan zeki ve çalışkan Japonlara bir bakalım… Japonların bu devirde hâlâ Güneş’e tapmalarını nasıl yorumlayabilir, nasıl anlayabiliriz? Bu ilkel ötesi dinlerine akılcı yaklaşsalar, bilimsel açıdan, felsefî açıdan baksalar, biraz düşünseler inanabilirler mi? Demek ki dinlerini kullanıyorlar.

Ya Hindistan’da ineğe tapan milyonların varlığını ki içlerinde eminim akademik kariyeri çok yükseklerde bilim adamları da var, bütün bunları neye bağlıyorsunuz?

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Yazarın Diğer Makaleleri

İnsan İlişkilerinde Akıldan Ziyade Duygular Devrede Olmalıdır / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinde

İnsanlarla ilişkilerimizde doğru bir ilişkiyi yakalamak istiyorsak aklımızdan ziyade duygularımız devrede olmalıdır. Zira akılla kurulan ilişkiler her zaman soğuk v...

Dinini Yaşayanlar ve Dinini Kullananlar / Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Yeryüzünde yaşayan insanların yüzde yüzüne yakınının, ama beşerî ama ilahî bir dine inanmaları ve insanlık tarihi boyunca bunun hep böyle devam ediyor olması, insan...

Allah’ın (C.C.) Kulundan Razı Olması Ne Demektir? Şenel İlhan Beyefendi'nin Sohbetinden

Bizler kul olarak her işte Allah’ın (C.C.) rızasını ararız, bizim için şüphesiz bu çok mühim bir meseledir ve öyle olmalıdır da... Mesela imanî meselelerdeki di...
Tüm Yazıları