Müspet Bencillik İçin Dosdoğru Olmak Ve Hakkaniyetli Olmak Gerekir

Müspet Bencillik İçin Dosdoğru Olmak Ve Hakkaniyetli Olmak Gerekir

Nail Başeski

Tarih: 2017-05-01

Seyyid Şenel İlhan’ın Sohbetinden

İnsanoğlu yaratılış olarak bencildir, menfaatperesttir… Fıtraten böyledir ve bencilliği onda doğal olarak, öğrenmeye, hatırlamaya ihtiyaç duymayacak şekilde kendiliğindendir.

Psikolojik kendiliğindenlik ve biyolojik kendiliğindenlik olarak ifade edebileceğimiz şekilde psikolojik ve biyolojik ihtiyaçlarını koruma noktasında Yüce Yaratıcı tarafından bencil kodlanmıştır. Nitekim, sadece insana mahsus da değildir bu duygu. Bizler bütün canlılarda yaratılıştan gelen bu bencilliği; yani benini, varlığını, neslini koruma ve devam ettirme güdüsünü, çabasını, endişesini çok açık bir şekilde müşahede ederiz.

Bencillik aynı zamanda bir sahiplenme duygusudur. Mesela bir insan; benim bedenim, benim azalarım veya benim çocuğum, benim annem, benim babam, benim arkadaşlarım, benim vatanım, benim dinim, benim Allahım der ve sahiplenmesi gereken güzel değerlerini hem sahiplenir hem de gerektiğinde onları canı pahasına korur…

İşte tüm bunları sahiplenen ve benim diyen “ene”dir. Bu sahiplenme güdüsünü duygularımızdan çıkarırsak gerçek şu ki hayatımızın hiçbir anlamı kalmaz. İnsandaki bu sahiplenme duygusunun bir de manevi cephesi vardır ki Rabbimiz’i bilmek ve tanımak noktasında bu duygunun yeri olmazsa olmazdır… Çünkü insanoğlu ancak kendinde var olan cüzi ilim, cüzi kudret, cüzi irade, cüzi sahiplenme duygularının hepsi ile kıyaslar yaparak Allah’ın isim ve sıfatlarını kavrayabilir. Mesela, “Ben şu mülkün sahibiysem Allah da kâinatın sahibi.” der. “Ben şu işleri yaptıysam Allah da gördüğümüz her şeyi yaptı, yarattı.” der… İşte insan sahip olduğu bu cüzi şeylerle kıyas yaparak, Allah’ın sonsuz isim ve sıfatlarını idrak eder. Dolayısıyla bu anlamda yukarıda anlattığımız benlik hissinin aynı zamanda, insana terakki imkânı veren, onda marifet kapılarının açılmasına neden olan müspet ve hayırlı bir yönünün varlığı açıkça görülür…

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Yazarın Diğer Makaleleri

Müspet Bencillik İçin Dosdoğru Olmak Ve Hakkaniyetli Olmak Gerekir

Seyyid Şenel İlhan’ın Sohbetinden İnsanoğlu yaratılış olarak bencildir, menfaatperesttir… Fıtraten böyledir ve bencilliği onda doğal olarak, öğrenmeye, hatırlam...

Allah’ın Varlığı, Dinin Varlığını Kaçınılmaz Kılar / Seyyid Şenel İlhan’ın Sohbetinden

İnsanlık, Hz. Adem’den beri hep bir tanrıya inana gelmiştir. Buna “kabul-i âmme” denir ki anlamı, insanlarda bir yaratıcıya inancın doğuştan var olması ve yeryüzünd...

Sahih Sünnet Kur’ân Gibi Korunmuştur / Seyyid Şenel İLHAN’IN Sohbetinden

İnsanların karakterli olanları yanlış fikirler içinde olsalar bile fıtratları gereği gelip doğruyu buluyor ve doğruyu görünce teslim oluyorlar. Yani nefislerine uyu...
Tüm Yazıları