Hz. Peygamber Döneminde Kadın Eğitimi / Prof. Dr. Şakir Gözütok

Hz. Peygamber Döneminde Kadın Eğitimi / Prof. Dr. Şakir Gözütok

Tarih: 2017-04-03

Günümüzde kadının eğitimi kavramı kadını maalesef sadece kadın olarak görmekten ne kadar etkileniyor? Kadın algımız ne durumda? Temelde çok yönlü ele alınması gereken bu konuda düşünceleriniz nelerdir?

İnsanı diğer canlılardan ayıran iki önemli özellik var; düşünmesi ve konuşması. Aslında biz düşüncelerimizi de kelimelerle, kavramlarla ifade ederiz; konuşmamızı da kelimelerle ve kavramlarla ifade ederiz. Dolayısıyla hiçbir kavram tesadüfen, kendiliğinden ortaya çıkmamıştır, her kavramın bir arka planı vardır. Dolayısıyla kadın kelimesinin de bir arka planı var.

Batı dilinde kadın “femine” veya “female” olarak ifade edilir. O aslında Latincedeki “feminus”tan gelir. “Feminus” demek, itikadı zayıf, inancı az demektir. Kutsal kitapları da bu inancı besliyor, bu düşünceyi besliyor. Mesela Tevrat’ta şöyle bir cümle vardır: “Yeryüzü kadın yüzünden lanetlenmiştir.” Niye? Çünkü şeytana uyan Hazreti Havva’ydı; onun itikadı zayıf, inancı azdı, dolayısıyla şeytana uydu, Hazreti Adem’i de o yoldan çıkardı, Allah da onları lanetleyip yeryüzüne gönderdi. Dolayısıyla, yeryüzü kadın yüzünden lanetlenmiş oluyor.

İncil’de de benzer bir şey var, diyor ki: “Adem aldanmadı; fakat kadın aldandı.” Niye kadın aldanıyor? İtikadı zayıf işte, inancı az, onun için şeytana o uyuyor.

Bizde, yani Müslümanlarda ise kadın kavramı “nisa” kelimesiyle karşılanır. Nisa demek, “et tahiru fil vakt” yani zaman itibarıyla biraz gecikmiş demek. Çünkü Hazreti Havva validemiz, Hazreti Adem’den bir müddet sonra yaratılmıştır. Vakit olarak biraz gecikmiş demek.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Allah (c.c.) Yakînimizi Artırsın

Ebû Ümâre Berâ İbni Âzib radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ey falan! Yatağına yattığında şö...

Gelin, Yeniden Rasûlullah’a Biat Edelim! / Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay

Genç sahabi Cabir b. Abdullah (r.a) anlatıyor: - Ya Rasûlallah! Sana biat ediyoruz, dedik. Peygamberimiz şöyle buyurdu: - “İstekli de olsanız, isteksiz de; ...

Hayat, İnsan, Anlam Arayışı Ve Modern İnsanın Anlamsızlık Sorunu / Prof. Dr. Abdülkerim Bahadır

İnsanoğlu hayatı nasıl anlamlandırmalıdır, fıtratında var olan hakikat arayışına nasıl cevap vermelidir? En genel anlamıyla hayatı, “tabii kanunların yürürlükte...