Sahih Sünnet Kur’ân Gibi Korunmuştur / Seyyid Şenel İLHAN’IN Sohbetinden

Sahih Sünnet Kur’ân Gibi Korunmuştur / Seyyid Şenel İLHAN’IN Sohbetinden

Nail Başeski

Tarih: 2017-03-01

İnsanların karakterli olanları yanlış fikirler içinde olsalar bile fıtratları gereği gelip doğruyu buluyor ve doğruyu görünce teslim oluyorlar. Yani nefislerine uyup yanlıştan yana tarafgir davranmıyorlar, vicdanları ve dürüstlükleri buna engel oluyor. İşte böyle dürüstlükten mahrum bir zümre ısrarla hadisleri inkâr ediyor ve “Bize yalnız Kur’ân yeter!” diyorlar ki hiçbir akıl ve vicdan böyle bir şeyi kabul etmez. Bu, dış dünya var mı yok mu tartışmasına benziyor. Dış dünya var ama hâlâ bunları marjinal bir kesimde tartışanlar var. Yine Darwin teorisi de çürütüldü ama ısrarla bir grup hâlâ bunları tartışıyor ve bilimsel bir bilgi gibi ortaya koymaya çalışıyor. Hadisleri inkâr edenlerin zihniyetleri de bunlar gibi; aynı pozitivist mantıklı adamlar hadisleri reddediyorlar. Yani “gözümle görmediğime inanamam” mantığı bunların ki. Sorun ontolojik değil, epistemolojik… Sünneti nasıl inkâr edersin? Şu bir gerçek ki Kur’ân’ın korunduğu gibi Kur’ân’ın anlaşılması için ihtiyaç olan sünnet de korunmuştur. “Kur’ân’ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.” (Hicr, 15/9) ayeti sünnetin de korunduğuna delildir. Uydurulmuş yüzlerce hadise rağmen İslam âlimlerinin bin bir emekle topladıkları sahih diye isimlendirdikleri hadisler ve sünnetler, korunarak günümüze gelmiştir; tıpkı Kur’ân’ın aynı ellerle korunarak günümüze gelmesi gibi...

Sünnetin Kaynağı da Vahiydir

Sahih olan hadis ve sünnetler Kur’ân’dan birer ayet değildir ama kaynağı Allah’tır. Sünnetler ve hadisler de vahiy yoluyla gelmiştir ki bunlara “gayri metlüv vahiy” denir. Evet, bunda şaşacak bir şey yok, kitap haricinde vahiy gelir, gelmiştir de… Nitekim bunun Kur’ân’da örnekleri çok… Kendilerine kitap verilmeyen peygamberlere gelen vahiy de bu türdendir. Hatta peygamber olmadığı halde kendisine vahiy gelen kişiler vardır.

Mesela: “Musa’nın annesine şöyle vahyettik: Onu emzir. Onun başına bir şey gelmesinden korktuğunda onu (sandık içinde) denize bırak. Korkma ve üzülme! Biz onu tekrar sana kavuşturacağız ve onu peygamberlerden yapacağız.” (Kasas, 28/7)

Yine Hz. Meryem’e gelen vahiy de böyledir:

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Yazarın Diğer Makaleleri

Müspet Bencillik İçin Dosdoğru Olmak Ve Hakkaniyetli Olmak Gerekir

Seyyid Şenel İlhan’ın Sohbetinden İnsanoğlu yaratılış olarak bencildir, menfaatperesttir… Fıtraten böyledir ve bencilliği onda doğal olarak, öğrenmeye, hatırlam...

Allah’ın Varlığı, Dinin Varlığını Kaçınılmaz Kılar / Seyyid Şenel İlhan’ın Sohbetinden

İnsanlık, Hz. Adem’den beri hep bir tanrıya inana gelmiştir. Buna “kabul-i âmme” denir ki anlamı, insanlarda bir yaratıcıya inancın doğuştan var olması ve yeryüzünd...

Sahih Sünnet Kur’ân Gibi Korunmuştur / Seyyid Şenel İLHAN’IN Sohbetinden

İnsanların karakterli olanları yanlış fikirler içinde olsalar bile fıtratları gereği gelip doğruyu buluyor ve doğruyu görünce teslim oluyorlar. Yani nefislerine uyu...
Tüm Yazıları