Gayret Kemeri / Dr. Adem Ergül

Gayret Kemeri / Dr. Adem Ergül

Tarih: 2016-12-01

Artı ve eksi sonsuz arasında düşüşler ve terfiler kazanma ihtimali her zaman söz konusu olabilen insan için, Kur’ân’da ahsen-i takvim (en güzel ve en üstün seviye) olarak gösterilen hedefe doğru atılacak her bir adım, esasen bir derece göstergesidir. Hiç şüphesiz bu derecelerin gerçekleşmesine vesile olan muhtelif sebepler sayılabilir. Burada bir iradeye dayalı olarak ortaya konan bilinçli eylemlerimiz diyebileceğimiz “amel” konusunun, insânî kalitenin gelişmesinde ve Rabb’in katında kişinin ulaşacağı derecelerdeki rolü üzerinde duracağız.

Kur’ân-ı Kerim, “amel” ve “derece” arasında var olan sebep-sonuç ilişkisine açık bir şekilde şöyle işaret eder:

“Herkes için işlediği amellerden kaynaklanan dereceler vardır. Rabb’in onların yaptıklarından habersiz değildir.” (En’âm, 6/132)

Kur’ân’da bu konu çeşitli vesilelerle sürekli gündemde tutulur. Meselâ yapılan hiçbir gayretin zerre kadar bile olsa kaybolup gitmeyeceği çarpıcı ifadelerle beyan edilir:

“...Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu(n karşılığını), kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu(n karşılığını) elbette görecektir.” (Zilzâl, 99/7-8)

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Rabbimiz’le Duygusal Bir Yakınlık Kurabilmek/Seyyid Şenel İlhan’ın Sohbetinden

Bir toplumda en çok sevilen insanların, güler yüzlü, sevgi dolu, cömert, iyiliksever, merhametli insanlar olduğunu söylemeye gerek yoktur sanırım. Çünkü normal insa...

Gönül Huzuruna Doğru / Dr. Adem Ergül

Kalp huzuru üzerine bir eser yazan Dr. Joshua Loth Liebman anlatıyor: Vaktiyle, gençliğimin taşkın hayallerle dolgun zamanlarında, hayatta lüzumu teslim edilmiş...

Komşularımıza Karşı Sorumluluklarımız / Prof. Dr. Ramazan Ayvallı

Mukaddes dinimiz İslamiyet, adeta bir haklar manzumesidir. Haklar, önce ana hatlarıyla Hukûkullah=Allah’ın hakları ve Hukûkul-ıbâd= kulların hakları diye iki kısma ...