Feyz 260. Sayı Editörden / Abdulbaki İlhan

Feyz 260. Sayı Editörden / Abdulbaki İlhan

Abdulbaki İlhan

Tarih: 2013-02-04

İnsanın maddi ve manevi varlık boyutları arasında, doğru bir şekilde konumlanması ve dengeyi koruması onun yegâne sorumluluğudur. Bu şuurun oluşması ve korunması adına tembih ve uyarı içeren çok sayıda ayet ve hadis mevcuttur. (Tevbe Suresi 24’e bakınız) Temel referanslarımızın tümü, dünya nimetleri ile dikkatli bir ilişki içinde olmamızın mantığını, kuşatıcı bir şekilde ortaya koymuştur. Günümüzde ki en önemli problemlerden biri de denge kabiliyetimizi anlamlı ve isabetli kılan bu nasların, seküler bir din anlayışına sahip modernist Müslümanlar tarafından göz ardı edilmesi ya da algılanamamasıdır. İslam dini, hayatın içindeki hareket ve faaliyetin kaçınılmaz olarak değiştirdiği şartlara ve ihtiyaçlara, akıl yürütme mekanizmasıyla cevap verir buna içtihad deniyor. Ama her şeyden önce bu mekanizmanın temel referanslardan yola çıkarak işletilmesi gerekiyor ve emrediliyor. Müslüman’ın daha önce bu denli hissetmediği sahipsizlik ve güvensizlik duygusu tabii olarak dünyevileşmeyi tetikliyor. Neticede insan mana ve madde arasında sıkışıyor ve dünyevileşiyor... İslam dünyasının bu denli zorlandığı bir dönem “hiç” olmamıştır. Olay ve hadisatın karşısında titreyen, mevcut ve “fani gelecek” menfaatlerini korumak adına din kardeşini gülümseyerek ısıran cemadat gibi zevatın irşadı, öyle görünüyor ki bizim bireysel çırpınışlarımızın çok üstünde bir güce ihtiyaç duyuyor. Bir köleyi kurtarmanın yolu esaret zincirini kırmakla mümkün olur. Lakin köle “gönüllü köle” ise ne yapılabilir?.. Nefsiyle aklı birbirine karışmış pasif, edilgen, korkak Müslüman tipinin gidişata uyum sağlamaktan başka bir kabiliyeti yokken ne yapılabilir?.. Bilen ama yapmayan ataletlilerin, yapan ama bilmeyen amatörlerin etrafında pervane olduğu muhakemesiz bazı lider bozuntuları kalabalıkların çokluğundan tatmin olurken... Biz iki gözü iki çeşme Hz. Mehdi’yi bekliyoruz. Aksiyon şiddetle mi olur yoksa şiddetsiz mi tartışmaları kanaatimce O’nun gelişiyle ve uygulamalarıyla son bulacaktır. Çünkü Allah’ın (cc) El- Adl isminin tecellisi bu zamanda O’nun üzerinden temaşa edilecektir. O’nun, yoldaşlarının ve görünmeyen ordularının sağlayacağı adalet bizi eminim çok memnun edecektir. Bu bekleyiş süresince Feyz Dergisi olarak şunu haykırıyoruz;

“Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil”…

En azından;

(Araf181) de geçen “Yarattığımız ümmetten öyle erler de vardır ki onlar Hakka iletirler ve Hak ile hüküm verirler.” ayetinin işaret ettiği makama ulaşıncaya kadar çekil...


Yazarın Diğer Makaleleri

Feyz'den 278. Sayı / Abdulbaki İlhan

Feyzli geçen Ramazan ayının ardından gelen bayram tebessümüyle stabil hayatımıza nihayet döndük... Yine almaya satmaya yaşamaya devam edeceğiz. Neydi bizim yaşam fe...

Ümmetin Birlik ve Beraberliği

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a, salât ve selam, ölüm kendisini buluncaya dek Allah yolunda cihad eden Resulullah’a, O’nun ashabına, Ehl-i Beyti’ne, ezvâcı tâhir...

Feyz 262. Sayı Editörden / Abdulbaki İlhan

İnsan, Rabbanî hakikatleri süflî menfaatlerden kıymetli tuttuğu müddetçe kemâlât bulur. Allah için fedakârlık, karşılıksız sevgi, şefkat ve tüm insanları sanki akra...
Tüm Yazıları