178. Sayı / Feyz'den

Tarih: 2006-05-01

Bahar mevsiminin gözdesi Nisan ayı, nice mutlu hadiselerle doludur..

Ve beklenen muhteşem doğum…En yüce insan Peygamber efendimiz Hz.Muhammed (sav)’in dünyaya gelişi bu ayda gerçekleşmiştir.

Ne ilginçtir ki; Peygamber efendimizin dünyaya gelişini bir Yahudi bilgin haber veriyor.. Yahudi bilgin, “beklenen son peygamberin geldiğini” peygamberlik mührünü görür görmez anlıyor ve hemen oracıkta bayılıyor..

Efendimiz Hz.Muhammed(sav) ile alakalı yaklaşık 12 sayfalık bir dosya hazırladık. Ayrıca Peygamberimizin doğum ayında da yayınlamayı sürdürdüğümüz orta sayfamızda yer alan “efendimizin faziletleri” ayrı bir anlam kazanmaktadır, bu sayımızda..

İstanbul’un manevi fatihi: Şeyh Akşemseddin Hazretleri

İstanbul’un fethedilmesinin baş aktörleri olan mana erleri ne yazık ki tam anlamıyla anlaşılabilmiş ve anlatılabilmiş değildir.. Osmanlı Padişahı II. Murat’ın “İstanbul’un fethinin kendisine nasip olup, olmayacağını” sorması ve fetih için yardımını istemesi üzerine Hacı Bayram Veli hazretleri “(yanındaki müridi Akşemseddin’i ve beşikteki II. Mehmed’i göstererek) Bu nasip bizim köse ile senin mahdumundur” kerametini göstermesinin canlı tanığı Akşemseddin hazretlerinin fethin mimarı oluşu bir tesadüf değildi elbet…

Muhalif görüşlere rağmen Fetih kararının alınmasında, en şiddetli çarpışmaların ve mağlubiyetlerin, ümitsizliğin ve moralsizliğin yaşandığı ilk çatışmalarda, hatta fetihten vazgeçmenin konuşulduğu bir süreçte olağanüstü bir inanç ve kararlılıkla “Hayır! İstanbul fetholunacaktır, Peygamber efendimizin methi bize nasip olacaktır, inşallah” diyerek başta padişah II.Mehmed, kumandanları ve vezirlerine olmak üzere tüm İslam askerlerine büyük moral ve gayret veren Akşemseddin hazretlerini gerçek manasıyla anlatabilmek ne mümkün!..

Kanuni Sultan Süleyman’ın doğumu da bir mübarek doğum olarak bu ayda nasip olmuştur.. Kanuni, Osmanlı sultanlarının onuncusu ve İslam halifelerinin yetmiş beşincisidir. Yavuz Sultan Selim Han’ın oğlu olan Kanuni Sultan Süleyman Han, 27 Nisan 1495’te Trabzon’da Aişe Hafsa Sultan’dan doğdu. Kanuni doğduğu zaman, Süleyman ismi, Kur’an-ı Kerim açılarak verildi. Neml suresi otuzuncu ayet-i kerimesinde geçen hazret-i Süleyman’ın isminden alındı. Kanuni lakabıyla meşhur oldu. Avrupalılar “Büyük Türk” ve “Muhteşem Süleyman” lakablarını verdiler.

İslam’a büyük hizmetlerde bulunan Yavuz Sultan Selim Han’ın tahta geçişi, yine bu ayda kısmet olmuştur.. 24 Nisan 1512’de, 42 yaşında iken Osmanlı Tahtına oturan Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmed Han’ın torunu ve İkinci Bayezid Han’ın oğludur. Annesi Aişe Hatun’dur. Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu ve İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsüdür.

Mutluluk dilemekle başlar, diyor Gazanfer Sanlıtop. Yazar, Halk arasındaki “ağlamayan bebeğe meme verilmez” sözü gereği öncelikle mutluluğa olan ihtiyacımızı belli etmemiz gerektiğini ifade ediyor.

Doç.Dr. Sefa Saygılı, psikoloji yazılarını “Kendimizi sevmeliyiz” başlıklı yazısıyla sürdürüyor.

Kur’an ve hadislerden günlük pratik tavsiyeler sunuyor, Ayşe Tan.

Bahar hastalıkları suçiçeği, kabakulak’a ve bahar yorgunluğuna dikkat! Kışın soğuğundan baharın ılık havalarına geçtiğimiz bu günlerde, çeşitli bahar hastalıklarına karşı almamız gereken önlemleri mutlaka okuyunuz, değer okuyucularımız..

Seyyid Abdülkadir Geylani hazretleri, “Ey cahiller, bilgin kişilere karışınız ve onlara hizmet ediniz. Ve ilmi onlardan belleyiniz. İlim Hak erenlerin ağzından alınır. Bilgi sahipleri ile otururken edebini takınınız. Onlara itirazda bulunmayınız. Onlardan maddi şeyleri taleb etmeyiniz ki, bilgilerinden fayda alasınız.. Ve bereketleri üzerinize yağsın.. Ve yararlı halleri sizi sarsın… İrfan sahipleri huzurunda susarak oturunuz. Zahid kişilerle otururken kalb aleminizi güzel tutunuz” buyurmaktadır bu ayki yazısında..


Son Eklenen Yazılar

Kendimize Bakarak Allah’ı (c.c.) Anlayabiliriz / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Allah Teâlâ kendisini anlayabilmemiz için bize akıl, kalp, anlayış, idrak vb. tüm istidat ve kabiliyetleri vermiştir. Ama bu yeteneklerin farkına varmak ve bunları ...

Ehl-i Beyt’i Sevmek ve Ehl-i Beyt’in Hukuku / Prof. Dr. Murat Sarıcık

Hazreti Peygamber’in (s.a.v.) Ehl-i Beyt’e dair muhabbetini açıkça izhar eylediği pek çok durum ve yerine göre de çevresindekilere uyarıları var. Bunu bir mümin ola...

Çünkü Kerbela Çok Büyük Acıdır

Arapça “sade” fiilinden türetilmiş olup sahip, melik, efendi, büyük bir topluluğu idare eden, kendisine itaat edilen kişi anlamlarına gelen “seyyid” ile yine Arapça...