Feyz 219. Sayı Editörden

Tarih: 2009-09-01

Feyz ve bereket ayı olan Ramazan Ayı’nda yayınahazırladığımız Feyz’in pek güzel ve çok anlamlı olan 219.sayısıyla yine beraberiz. Bu ayki konularımız arasında“Ân”ı ve “Gün”ü nasıl yaşayacağımız anlatılmakta. AlperYücel Zorlu bu konuda “Kendine Yalan Söylemek”yazısıyla, Halime Alçay “Şeytan Bazen Sağdan Vurur”yazısıyla bu konuya vurgu yapıyorlar. Yazar MetinKarabaşoğlu ile yaptığımız mülakat ise“Peygamberimizin Bir Günü” kitabınındeğerlendirilmesine dair ve aynı zamanda tefekkürboyutumuzun ne denli ihmale uğradığını gayet güzelanlatmakta. Yine Ali Faik Yurtöven Efendi’nin “Seyr-üSülûkta İlerlemek” isimli yazısı Allah (cc) yolundailerlemek isteyenlerin ufkunu açacak inceliklerle dolu vebu sayımızda herkesin ama özellikle ehlinin dikkatleokuması gerekli bir yazı olarak siz okurlarımızın istifadesiiçin yayınlandı. “Çocukerkil Aile Yapısı” isimli yazısındaUzman Psikolog İbrahim Şenel’in çocuk eğitimindeçocukların taleplerine nasıl yaklaşılması gerektiğiüzerinde duruyor. Faslı akademisyen Doç.AbdullatifCeylani ile Fas’ta yaşayan ve yaşatılan kültür üzerineyaptığımız söyleşi de müslüman yürekleri birbirineyaklaştırma ve aradaki fiziksel mesafeleri de yok etmeamacını taşıyor. Burada da Faslı kardeşlerimizinyüreğindeki aslandan haberdar oluyoruz aslında.Muhabbet, kardeşlik, ehl-i beyt sevgisi ve şuur… FadılGeylani Efendi ise, Abdülkadir Geylani Hz.’nden “Allah'ınEn Güzel İsimleri ile Dua” başlığı altında Esma-ül Hüsnadediğimiz Allah-u Teala’nın isimlerini ve anlamlarınıaçıklıyor. “Avrupa’da Genç Olmak Zor” başlıklıröportajda ise Almanya’daki gençlerimizin sahip çıkılırsaeğer yüz güldürecek güzelliklere gebe olduğunu farketmemizi sağlıyor. Hüsnü Geçer Hocamızın maneviyatbüyüklerinden aktardığı güzel bir sözle konuyunoktalamak istiyoruz:“Hilali göremiyorsan, hilali görenlere git ki bayramıgöresin”


Son Eklenen Yazılar

Kendimize Bakarak Allah’ı (c.c.) Anlayabiliriz / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Allah Teâlâ kendisini anlayabilmemiz için bize akıl, kalp, anlayış, idrak vb. tüm istidat ve kabiliyetleri vermiştir. Ama bu yeteneklerin farkına varmak ve bunları ...

Ehl-i Beyt’i Sevmek ve Ehl-i Beyt’in Hukuku / Prof. Dr. Murat Sarıcık

Hazreti Peygamber’in (s.a.v.) Ehl-i Beyt’e dair muhabbetini açıkça izhar eylediği pek çok durum ve yerine göre de çevresindekilere uyarıları var. Bunu bir mümin ola...

Çünkü Kerbela Çok Büyük Acıdır

Arapça “sade” fiilinden türetilmiş olup sahip, melik, efendi, büyük bir topluluğu idare eden, kendisine itaat edilen kişi anlamlarına gelen “seyyid” ile yine Arapça...