Feyz 235. Sayı Editörden

Tarih: 2011-01-03

Feyz’in bu güzide sayısında Dr. Mehmet Öztürk, Muhabbet ve “Murad” isimli yazısında öncelikle sevgi ve muhabbeti; “İnsanın başta Allah’a (cc) olmak üzere ulvi değerlere, kendisine, başkalarına, hatta bütün varlığa karşı duyduğu ilgi, bağlılık ve yakınlık hissinin şiddeti ölçüsünde ruhunda meydana getirdiği dinginlik, neşe, sevinç ve mutluluk hâlidir” şeklinde tarif ederek konu üzerinde ilmi bir analiz yapıyor. Daha Sonra da, bir ilim ve ahlak kahramanı olan Şenel İlhan Bey’in hayatında bu minvalde gözlemlediği ve örnek alınması gereken yönleri anlatıyor derinlikli ve güzel yazısında…

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatçı, Yunus Emre üzerinde çalışması olan, Yunus Emre’nin divanını neşreden bilim adamlarımızdan… Kendisiyle “Yunus Emre Şiirlerini Nasıl Yazdı?” konulu bir röportaj yaptık. Bu ilginç konuyu büyük bir zevkle okuyacağınıza inanıyoruz.

Bu sayımızda, günümüzün önemli manevi dinamiklerinden Hüsnü Geçer Hocaefendi, marifet ve hikmet devşirmek isteyen sülûk ehline, manevi bir yolculuğun nasıl yapıldığını ve semerelerini anlatarak gönül ehlini gayrete getiriyor.

Ali Faik Yurtöven Hocaefendi de siz kıymetli okurlarımız için “El-Muhasibi’nin hikmet içeren sözlerinden bir derleme yaptı. Ölçü dolu bu yazıyı mutlaka okumalısınız.

Emel Türkmen’in “Altından Haleler Tezhip Grubu”nun oluşturduğu Yunus Emre konulu tezhip sergisini gezdik ve geçekten büyük bir emeğin ürünü olan tezhip sanatının zevk ve ihtişamını gördük orada. Bu sanatın inceliklerini sorduk Ayşe Koç’a…

Ali Serdar Cinemre bu yazısında, insanların bahaneler ardına sığınarak İslami yaşantıdan kopmalarını gündeme getiriyor.

Eyyubi Işıksal, bir gönül aşığı olan Defter Baba’yı anlatıyor nefis yazısında. Tam bir hatıra yazısı… İlginçliklerle dolu, tıpkı adı gibi. Geçmiş, güzelliklerle dolu görmesini bilene. Defter Baba’nın hayatında bunu bir kez daha görmek mümkün. İbret dolu bir hikayesi var bu gönül ehlinin…

Zevkli bir sayı ile sizleri baş başa bırakıyoruz…

 

YORUM YAZ
Son Eklenen Yazılar

Arapça Bilmek Kur’ân’ı Yorumlamak İçin Yeterli mi? / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Kur’ân’daki hüküm bildiren muhkem ayetleri, Rasulullah ile ehlullah aynı şekilde anlayamaz, arada mutlaka derin farklar olacaktır. Ehlullahın anlaması ile de normal...

İslam’da Eğitimin Amacı Allah’ın Razı Olduğu İnsanlar Yetiştirmektir / Prof. Dr. Şakir Gözütok

Amaç açısından din ve eğitim ilişkisini değerlendirir misiniz? Normal şartlarda eğitim bilimi, eğitimin amaçlarını belirlemez, ahlâk ilmi belirler. Çünkü ortaya...

Ekonomi-Politik Açıdan Zekat / Melih Turan

Kavram ve ıstılah olarak zekât nedir? Günümüzde fakirlikle mücadele, ekonomik imkânların yaygınlaştırılması, insanca yaşamak konuları üzerinde çokça duruluyor. Zekâ...