Feyz 237. Sayı Editörden

Tarih: 2011-03-07

Mevlana Celaleddin-i Rumi, ölüm gecesinin düğün gecesi olduğunu söylüyor. Bütün bir ömrü hizmetle, cihadla, mücadeleyle, rıza-i bâri için geçmiş insanlar hakikaten böyle bir karşılamayla karşılanacak ve umduklarına nail olacaklardır. Kısa bir süre önce rahmet-i Rahman’a kavuşan Erbakan Hocamız da bu mutluluğa erenlerden… Seyyidimiz Şenel İlhan Bey de Erbakan Hoca’nın vefatı nedeniyle yaptığı bir sohbetinde “O’nun mekânı cennettir.” diyerek bu gerçeğe işaret buyurdular. Ehlullahın sözü, başka sözlere benzemez. Bizler de bu şahitlik nedeniyle böyle itikat ediyor ve “Mekânı Cennet” demeyi tercih ediyoruz. Hiç şüphesiz milletin gönlündeki yeri de öyledir.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan… Vefatı, sadece derin bir teessür nedeni olmanın ötesinde, bizleri yani bu topraklarda yaşayan insanları çok boyutlu bir şekilde düşündürmesi gereken bir olay. Hiç şüphesiz hepimiz bir gün öleceğiz, İlahi takdir böyle. Var oluşla birlikte insanoğlunu kuşatan en büyük gerçek… Var oluşa vurulan İlahi bir mühür ölüm. Bizlere hayatın düz bir çizgiden ibaret olmadığını, vazgeçilmez olmadığımızı, fani olduğumuzu, ebedi ve ezeli olanın sadece ve sadece Allah (cc) olduğunu anlatıyor. Rabbimiz Müslümanlara böyle yaşamayı ve böyle ölmeyi nasip eylesin…

Feyz’in bu sayısı gerçekten de manevi büyüklerin geçit töreni gibi… Bu beraberlik, bu bütünlük, bu keyfiyet için Allah’a (cc) ne kadar şükretsek azdır. Siz okuyucularımızın da aynı muhabbeti bizlerle paylaşacağına inanıyoruz. Kimler yok ki bu sayıda... Kasım Yağcıoğlu Hocaefendi, Hüsnü Geçer Hocaefendi, Enver Geylani Hocaefendi ve Faik Yurtöven Hocaefendi… “Hilali göremiyorsan hilali görenlere git ki bayramı göresin.” düsturunca, bu sayımızın tam bir idrak, uyanış ve silkiniş vesilesi olacağını düşünüyoruz.

Kasım Yağcıoğlu Hocaefendi ile yaptığımız “İslam Dünyası ve Geleceği”ne dair mülakat, “Bu asırda, pratikte nelere dikkat etmemiz gerekiyor, hayatı nasıl okumalıyız, Müslümanların gelişmesi nasıl düşünmelerini gerektirir?” konularını içeriyor. Bir ehlullahın gözlemleri, yaşam tecrübesi, ihtar ve yönlendirmelerini okuyacağınız bu bölüm, çok dersler çıkarmamıza neden olacak…

Hüsnü Geçer Hocaefendi ise derin ilmi ve tefekkür ufku ile yazısında “insana insanı” anlatıyor. Hakikat aynasında kendini okumak, bulmak ve bilmek isteyenlerin kaçırmaması gereken bir yazı.

Enver Geylani Efendi ise yazısında tefsir ilminin doğuşunu anlatıyor. İlmi vukufiyet ve analizlerin olduğu bu yazıyı aşk ve muhabbetle okumanızı ve ilme olan talebinizin artmasını diliyoruz.

Faik Yurtöven Hocaefendi ise yazısında namaz kılma hassasiyetimizin nasıl olması gerektiğini büyük bir titizlikle işlemekte.

Her sayfası, ehlullahın göz nuru ve emeği ile dolu olan Feyz’in bu sayısını büyük bir şevkle tekrar tekrar okumanızı diliyoruz.


Son Eklenen Yazılar

Arapça Bilmek Kur’ân’ı Yorumlamak İçin Yeterli mi? / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Kur’ân’daki hüküm bildiren muhkem ayetleri, Rasulullah ile ehlullah aynı şekilde anlayamaz, arada mutlaka derin farklar olacaktır. Ehlullahın anlaması ile de normal...

İslam’da Eğitimin Amacı Allah’ın Razı Olduğu İnsanlar Yetiştirmektir / Prof. Dr. Şakir Gözütok

Amaç açısından din ve eğitim ilişkisini değerlendirir misiniz? Normal şartlarda eğitim bilimi, eğitimin amaçlarını belirlemez, ahlâk ilmi belirler. Çünkü ortaya...

Ekonomi-Politik Açıdan Zekat / Melih Turan

Kavram ve ıstılah olarak zekât nedir? Günümüzde fakirlikle mücadele, ekonomik imkânların yaygınlaştırılması, insanca yaşamak konuları üzerinde çokça duruluyor. Zekâ...