Feyz 242. Sayı Editörden

Tarih: 2011-08-09

Feyz’in bu sayısı, içinde bulunduğumuz Ramazan ayını hissettirecektam bir “rahmet” sayısı niteliğinde… Erzurumlu İbrahim HakkıHz.’nin “O balıklar ki derya içredir deryayı bilmezler” sözü, arayışıolan insanın kendi varlığını idrak etme noktasında yoluna serilmişhalılar gibi, adeta ulaştığı yerde karşısına çıkan “rahmete” işaretetmektedir. Hiç şüphesiz Allah’a ulaşma yolarında önümüze serilenen güzel halı, içinde bulunduğumuz Ramazan ayının ta kendisidir.Mümin, her yıl Allah katında bir derece alır. İşte Ramazan ayı, “rahmet”denen tecellinin, gönül gözümüze bizzat gösterildiği en somutşeklidir. Bu konuda, Ramazan ayını, o rahmet sağanağını hissetmeyenhiçbir şeyi hissedemez. Ahmet EMRE’ın rahmet ayı Ramazan’adair yazısı bunu hissetmemizi sağlayacak güzellikte…

Büyük İslam Alimi İsmail Çetin Hocaefendi kısa bir süre önceHakk’a yürümüştü. Allah dostu, gönül adamı, alim ve fazıl birinsandı. Onlar yeryüzünün kandilleri hükmündeydi. “Alimin ölümüalemin ölümü” gibiydi. Onların aramızdan, şu fani alemden ayrılışıda elinde olmadan insanı hüzne boğuyor. Onlar açısından bir vuslat,Sevgili’ye kavuşma… Biz de bu sayımızda oğlu Ahmed MüctebaÇetin Efendi ile babasını yani İsmail Çetin Hocaefendiyi, vasiyetini,İslam’ı anlama ve anlatma biçimini, ahlaklarını, yaşantısını konuştuk.Örnek alınması gereken bu nezih insanı doğru anlamak ve hissetmek,bugün gerçekten çok önemli… Büyük bir dikkat ve hassasiyetleokumanızı diliyoruz.

Dediğimiz gibi, bu sayımızdaki güzellikler, ölçü sohbetleri, Allah’ın(cc) izniyle, okuyanı ihya edecek güzellikte… Dr. Mehmet Öztürk,“Namaz Seni Kılıyormu?” isimli makalesinde Allah’ın bize sunduğusayısız nimetler karşısında teşekkürümüzü ifade ettiğimiz fıtri birdeğer olan namazın; herhangi bir iyilikle karşılaştığında iyilik yapanakarşı; ya el pençe divan durmak suretiyle yani “el bağlayarak”,ya baş ve gövdesiyle “eğilerek” ya da “yere kapanma” şeklinde dahabiz doğmadan önce ruh bantlarımıza, genetik kartlarımıza kodlanmışteşekkür sunumları olduğunu anlatıyor. Namaz-fıtrat ilişkisi çokgüzel bir şekilde işlendiği bu makaleyi mutlaka okumalısınız…

Eyyubi Işıksal ise “İman ve Obsesyon” isimli makalesinde, “dağ gibiimanımız” karşısında, “vesveselerin” hiçbir kıymetinin olmadığını,hakikatle olan bağımıza asla gölge düşüremeyeceğini, hiçbir engeletakılmadan yola devam etmenin önemini çok güzel bir biçimdeişlemiş…

Dr.Alper Yücel Zorlu, yazısında Allah dostlarının insanı nasıl çokbüyük bir merhametle ve düşünceyle sarıp sarmaladığını, sevgidenen hayat enerjisinin içimizde nelere karşılık geldiğini, Allahdostlarının hünerli ellerinde hayatla nasıl buluşup canlandığımızıanlatıyor. Kendisiyle tanışmak isteyen irfan yolcularına satır aralarındagüçlü notlar sunulmuş…

Feyz’i alabildiğine güçlü hissedeceğiniz rahmet ayı Ramazan’ı engüzel biçimde değerlendirmeniz dileğiyle…


Son Eklenen Yazılar

Korkusuzluk Nedir? / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

  Bir Müslüman Allah’tan (C.C.) başka hiçbir şeyden korkmamalı, cesur ve korkusuz olmalı… İşte bu şecaatli duruşu Allahu Teâlâ bütün Müslümanlardan istiyor…...

Sevgiye Dair / Doç. Dr. Hatice Toksöz

  Temelde “sevgi” konusu, kalbî ve ruhî bir meleke midir? Her güzel huyun bir eğitimi ve mücadelesi olabileceği gibi, “sevgi eğitimi” de var mıdır? Tüm bunlar ç...

Yardım ve Zafer Allah’tandır / Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay

  “Allahım! Bize -Müslümanlara- düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım eyle.” (Tirmizi, Deavat 80, 5/528 Hadis No: 3502) Müminin mücadelesi,“Saadete Davet...