Feyz 250. Sayı Editörden / Abdulbaki İlhan

Feyz 250. Sayı Editörden / Abdulbaki İlhan

Abdulbaki İlhan

Tarih: 2012-04-02

Feyz’in bu sayısı yine insan odaklı, insana dair ve insanla iç içe… Biz biliyoruz ki, akıldan, zihinden, kalpten, ruhtan, nefisten, bilinçten, şuurdan, iradeden bahsetmeden insana dair konuşmak, ancak beyhude bir gayret olur. Üstelik de konu, vesvese gibi herkesin muzdarip olduğu bir konuysa… Bu hassasiyet ve kuşatıcılık içinde incelediğimiz vesvese konusunun hem günümüz insanının ilgi ve algılarıyla, hem insan denilen canlının yapısal özellikleriyle çok yakından ilgili olduğunun en güzel şekilde anlatıldığı sohbet formatında makale aslında doğaçlama biçimde yapılmış bir sohbetin ürünü… Dergimizin sahibi, kurucusu ve başyazarı olan Şenel İlhan Bey’in insana dair verdiği bilgiler, konuları ele alma biçimi, kuşatıcı yorumları ve özellikle iman, inanç ve itikad konularındaki engin vukûfiyeti bu sohbetinde de dikkati çekiyor. Sonuç olarak, icmalen de bahsetmek gerekirse vesvesenin her zaman kötü bir şey olmadığını, tam aksine vesveseyi biz kontrol ettiğimiz sürece hayırlı sonuçlara vesile olup işe yarar şeyler üretmemize dahi metodik şüphe yoluyla yardımcı olabileceğini ve bu durumun aynı zamanda tahkiki imana giden yolda bir metod olduğunu bu makaleden öğreniyoruz. Bizim kontrolümüzde olan bu durumun, günümüz insanına kendinden daha emin bir duruş kazandıracağını, kendisiyle daha barışık, kendisini seven, başkalarını seven bir zihin ve ruh haliyle hayatla barışık insanlar haline getireceğini bu sayede öğreniyor, derinden hissediyor, idrak ediyor ve bizzat yaşıyoruz. Bu anlamda da vesveseleri kontrol eden bir yerde durabilmenin, akıl, bilgi ve bilinç meselesi olduğu da anlaşılıyor. Okurlarımız bu anlamlı sonucu, ancak dikkatli bir okuyuşla kavrayabilir, kendilerine maledebilir, bu bilgiyle her an amel edebilirler. Çünkü vesvese konusu neredeyse hayatın her anına damgasını vurmuş bir konu olarak önümüzde durmaktadır. Bu sayımızın okurlara en büyük faydasının, bu konuyu iyi kavramak olacağı düşüncesiyle, sadece bu konudan bahsederek dikkatlerinizi bu konuya çekmek istiyoruz.

Engin bir gönülle, dingin bir akılla, hikmetli bir kalple hayata devam edip, en güzel hizmetlere vesile olmanız ve olmamız dileğiyle…


Yazarın Diğer Makaleleri

Feyz'den 278. Sayı / Abdulbaki İlhan

Feyzli geçen Ramazan ayının ardından gelen bayram tebessümüyle stabil hayatımıza nihayet döndük... Yine almaya satmaya yaşamaya devam edeceğiz. Neydi bizim yaşam fe...

Ümmetin Birlik ve Beraberliği

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a, salât ve selam, ölüm kendisini buluncaya dek Allah yolunda cihad eden Resulullah’a, O’nun ashabına, Ehl-i Beyti’ne, ezvâcı tâhir...

Feyz 262. Sayı Editörden / Abdulbaki İlhan

İnsan, Rabbanî hakikatleri süflî menfaatlerden kıymetli tuttuğu müddetçe kemâlât bulur. Allah için fedakârlık, karşılıksız sevgi, şefkat ve tüm insanları sanki akra...
Tüm Yazıları