Feyz 255. Sayı Editörden / Abdülbaki İlhan

Feyz 255. Sayı Editörden / Abdülbaki İlhan

Abdulbaki İlhan

Tarih: 2012-09-04

Feyzden,

 

Evet dostlar, bugün nice hakikatler var ki, onu konuşmak asıl meselenin dikkatlerden kaçmasına yol açar. Bu anlamda bazı güzelliklerin mantığını bilmek, faziletinden daha kıymetlidir. Mesela tevazu, mesela cömertlik, mesela merhamet… İhtiyaçlar, asıl yapılması gerekenler bugün bizi buna mecbur kılmaktadır. Yani doğru ölçülerle ölçülenmek… Bu ise temelini İslam’dan alan, yani Kur’an ve Sünnetten alan yeni bir bakış açısı, yepyeni ölçüler, yeni sistematik yaklaşımları gerektirir. Aksi halde İslam’ın kuşatıcı, ferdi ve cemiyeti ıslah edici fonksiyonunu doğru anlamamış ve anlatamamış konumuna düşeriz ki, bu durum günümüzü İslam ve insan ilişkileri açısından doğru yorumlayamamak anlamına gelir. Nitekim aynı şekilde, İslam’ın o güzelim ölçülerini günümüz insanına taşıyacak potansiyelden mahrum insanlar durumuna düşeriz ki, bunun en vahim sonuçlarından biri de insanın ihyasına ve inşasına dair acziyettir. Yani kendi insan tipini, kendi insan unsurunu oluşturamamak… Kendi toplumsal dokunun ana unsurlarından uzaklaşmak… Kendisi olmaktan çıkmak, kendini bulamamak… Bundan sonra gerçekleşecek şeyler ise bunlar olmayınca çok şey ifade etmeyecektir. Mevcut zeminlere ve önümüzdeki zamanlara bir de bu açıdan bakmak hiç şüphesiz tüm Müslümanlar için daha faydalı olacaktır. Hepimizin, üzerinde yaşadığımız coğrafyadaki tüm sıkıntılara rağmen anlam dünyamızı şekillendirmede daha ciddi aidiyet duygularına sahip olması gerektiği kaçınılmaz görünüyor. Kimlik ve kültürle ilgili mensubiyet halkalarımız olduğu gibi, kişilik ve duruşu da içinde barındıran aidiyet alanlarımız var. Mümin olmak gibi… Bugün hem mensubiyet hem de aidiyet alanlarımızı korumak için daha samimi tefekkürlere ihtiyacımız var.

Ana öğesi insan olan bir hayatla, fıtrat dini olan İslam’ın buluşmasının önündeki engellere bir kez daha kafa yormanız ve çevrenizdeki herşeyi daha iyi gözlemlemeniz dileğiyle…

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Feyz'den 278. Sayı / Abdulbaki İlhan

Feyzli geçen Ramazan ayının ardından gelen bayram tebessümüyle stabil hayatımıza nihayet döndük... Yine almaya satmaya yaşamaya devam edeceğiz. Neydi bizim yaşam fe...

Ümmetin Birlik ve Beraberliği

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a, salât ve selam, ölüm kendisini buluncaya dek Allah yolunda cihad eden Resulullah’a, O’nun ashabına, Ehl-i Beyti’ne, ezvâcı tâhir...

Feyz 262. Sayı Editörden / Abdulbaki İlhan

İnsan, Rabbanî hakikatleri süflî menfaatlerden kıymetli tuttuğu müddetçe kemâlât bulur. Allah için fedakârlık, karşılıksız sevgi, şefkat ve tüm insanları sanki akra...
Tüm Yazıları