Feyz 246. Sayı Editörden

Feyz 246. Sayı Editörden

Tarih: 2012-03-31

2011 yılının son ayına girerken, yeni başlayan her günün yeni müjdelerin habercisi olacağı ümidini içimizde besleyip büyüterek hayata tutunuyoruz. İmanımız kadar tutunuyoruz. İmanımız kadar seviniyor, imanımız kadar üzülüyoruz. Ümidimiz ise gönül genişliğimizce… Gerçekten arayışı olan insanların bizi bulacağı bir yerde durmaya gayret ediyoruz.

Bu sayımızda Hz. Peygamber’in yönetim anlayışını Doç. Dr. Ahmet Özel’le yaptığımız bir mülakatla okuyucularımızla paylaştık. Bireysel ibadetlerin yanı sıra güzel ahlakla içini doldurmaya çalıştığımız günlük hayatın, toplumsal düzen boyutunda da Hz. Peygamber’in (sav) örnek hayatından alınması gereken önemli bir cephesi olan yöneticiliğe dair sırlı prensiplerini anlatarak, aslında asr-ı saadetin bir hülya değil, ancak akıl ve prensiplere dayalı sürdürülebilir bir toplumsal düzen haline geldiğini ve İslam devletlerinin başarılarının temelinde de Hz. Peygamber’in bizzat attığı ve örneklendirdiği bu düsturların olduğunu bu vesileyle anlatmaya çalıştık. Allah’a kulluk ve Hz. Peygamber’e tabi olmak hususunun onun (sav) yönetim anlayışını doğru anlamak ve uygulamak olduğunu ortaya koyan mülakatta, uygulamada Hz. Peygamber’in nasıl başardığının da güçlü ipuçları var. Bu düsturlar, adalet iddiasında olan tüm toplumların başarmak hususunda temel düsturları niteliğinde…

30. 10. 2011 tarihinde dergimizin 21. yıl kutlamalarını coşkuyla hep birlikte teneffüs ettik. Gecemizin onur konuğu Kasım Yağcıoğlu Hocaefendi idi. Değerli büyüğümüzün, Feyz cemaatini bir irfan ordusu olarak değerlendirdiğini belirttiği gecede, çok değerli misafirlerimiz vardı. Genel Müdürümüz Seyyid Abdulbaki İlhan, akıllara ve gönüllere hitap eden ve ahir zamana dair güçlü değerlendirmelerin olduğu bir konuşma yaptı. Gece, sürprizlerle doluydu. Geleceğe dair çok güçlü bir motivasyonla ayrıldığımız gecenin, hâla tadı damağımızda…

Geleceğin nelere gebe olduğunu bilemeyiz. Ancak istikbale yönelik nebevî haberler, önümüzdeki yılların maddi manevi yönlendiricisi olabilir. Bildiğimiz bir gerçek var ki o da “Zafer Allah’a inananlarındır.” ilahî müjdesi ve “İnanıyorsanız üstünsünüz.” imanî gerçeğidir.

İstikbal ancak bu gerçeği iman haline getirenlerindir…

Gayret bizden, tevfik Allah’tandır.

Huzur üzere ve sağlıcakla kalınız.


Son Eklenen Yazılar

Düşüncelerimiz Bizi Yönlendirmemeli Biz Düşüncelerimizi Yönlendirmeliyiz

Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden Hayatta bazı şeyleri genellememek lazım. Zira bu genellemeler gereksiz yere insanın omuzundaki yükleri ciddi oranda artırı...

Çocuklara Allah'a İmanın Öğretimi / Prof. Dr. Mehmet Emin Ay

Bilindiği üzere, Allah’ı bilmek, tanımak, kalp ile tasdik, dil ile ikrar, İslam akidesinde, bir kişinin mümin olmasının ilk ve vazgeçilmez şartıdır. Ne var ki, insa...

Kalbin Eğitimi / Doç. Dr. Adem Ergül

“Kalbin eğitimi” ifadesinden neyin kastedildiğine geçmeden önce “eğitim”in ne olduğu sorusunun cevaplandırılması gerekmektedir. Fakat itiraf etmek gerekir ki eğitim...