Gönül Dergisi Çıkıyor / Abdulbaki İLHAN

Gönül Dergisi Çıkıyor / Abdulbaki İLHAN

Tarih: 2011-07-08

Niyet; "İlim, irfan ve gönül ehli Şenel İlhan Beyefendi'den dinlediğimiz "insan ilişkilerinde beş temel direk" sohbetinin en vurucu kısımlarından biri de biliyorsunuz "İnsanlardan sıfır beklenti içinde olmaktır." Yalnız Allah rızasını gözeterek hizmet etmek bu işin kuralına ve şerefine uygun olandır. Bu bağlamda niyetimizi almış ve işe koyulmuş durumdayız.

Bunun üzerine gelecek olan her türlü mükafat Allah'tandır diyoruz. Onun için Rabbimiz'den beklentilerimizi şöyle sıralayabiliriz: Bu dergi vesilesiyle Ümmet-i Muhammed'in hangi sıkıntısına çözüm üretme gayreti içerisinde olursak muvaffak olalım..."

Efendim, ikinci bir dergi çıkarma arefesindesiniz. Bu, esasen beklenen bir gelişme değildi ve okuyucularımıza sürpriz oldu. Bu fikir nasıl gelişti, paylaşır mısınız.

Ben her zaman Feyz Dergisi'ni çok sağlam taşlardan örülmüş kavi ve görkemli bir kaleye benzetmişimdir. Zira her bir taşı, mübarek Şenel İlhan Beyefendi'nin bir tasarrufu bir ölçüsüdür. Derginin her bir temsilcisi de çok farklı ve faydalı alanlarda işe yaramaya mebni olarak yetiştirilmiş kalifiyeden sayılan kimselerdir. Böyle bir oluşum içerisinde yöneticilik yapmak, yeni projeler ve maslahatlar üzerine çalışmak hem çok feyz'li hem bereketli hem de altını çizerek bir mükellefiyettir diyebilirim. Bu müreffeh ortamın gelişmeye ve üretmeye fazlasıyla imkan sağlaması, Gönül Dergisi'nin kendiliğinden filizlenip yeşermesine yol aışmıştır. Türkiye şartlarında bir dergiyi ayakta tutmak mucize gibi görülürken, biz, Allah'a şükürler olsun büyüklerin duasıyla ikinci bir dergiyi daha çıkartıyoruz.

Gönül Dergisi için neler söyleyeceksiniz ve neden "Gönül", İsim üzerinde de durabilir miyiz.

Gönül Dergisi, tıpkı Feyz gibi, "Hayırda ve takvada yardımlaşın." ayetinin bilinciyle şekillenmiştir. Bundan dolayı içerik ve konsept olarak çok yönlü inkişaflara imkan sağlayacak nitelikte çalışılmıştır. Araştırma grubunda görevli arkadaşlarımızla birlikte binlerce konuyu gözden geçirip bir fizibilite oluşturduk. İnsanı her yönüyle ele alıp tam donanımlı bir hizmet sunabilmek için biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yönlerin tümüne hitap etmesine özen gösterdik.

Elinizde okuduğunuz Feyz Dergisi ete kemiğe bürünüp bir insan olarak karşınızda otursa, O'nun hakkındaki izleniminiz –aklın yolu birdir doğrusuna göre- vakarlı ve hikmet ehli bir kimse olduğu yönünde olacaktır. Biraz daha arkadaşlık ettiğinizde, derin ilmi ve aklı sayesinde sizi kendisine hayran bırakmış bir murakıp kazandığınızı idrak edecek ve bunun için Allah'a şükredeceksinizdir.
Gönül Dergisi ise bir murakıptan ziyade, çok samimi arkadaş mesabesindedir. Dinin emirlerini ve derinliklerini bilmekle birlikte, hayatla iç içe olan merkezi tarzıyla düşünmeyi, öğrenmeyi, giyinmeyi, gülmeyi, seyahat etmeyi ve çok daha geniş kapsamlı, kuşatıcı bir kişiliğe sahip entelektüel bir modeli canlandırmaktadır.

Esasen her iki dergimizi pragmatik olarak birbirinden ayırmak mümkün değildir, çünkü her ikisi de aynı amaca matuftur. Batıni açından bakıp başka bir mülahaza edecek olursak; birisi Gönül diğeri Feyz! Bunların ayrı olması mümkün mü? Allah'ın feyzi insanın gönlüne gelir. Feyz ne kadar artarsa gönül o denli coşar. Sanıyorum konuşmanın bu kısmı "Neden gönül ismi?" sorusu için yeterli olmuştur. Fakat ben, esas olan hakiki nedeni de arz edeyim. Bu ismi Şenel İlhan Beyefendi uygun görmüştür. Tıpkı 21 sene önce "Feyz" isminin Şenel İlhan Beyefendi'ye cezbeyle birlikte gelmesi gibi, bu da Şenel İlhan Beyefendi'nin kalbine ilham edilmiştir.

Gönül Dergisi'nin günümüzde ne tür bir boşluğu dolduracağını düşünüyorsunuz.

Bu soruyu soran sizler ve ben çok iyi biliyoruz ki; Şenel İlhan Beyefendi'nin hizmetteki altın kuralı, "İslam'ı sadece anlatmak değil, esas olarak göstermektir." Bu bağlamda geçmişin kazanımları olan nakillere abanmak yerine, bilgi üretip onları yaşanabilir bir formatla Ümmet-i Muhammed'e sunmak, Şenel İlhan Beyefendi'nin ehl-i hikmet oluşunun bize göre aynel yakin göstergesidir. Hizmet; bizim için bir meslek, cüzi iradeyle bir seçim olmakla birlikte Şenel İlhan Beyefendi için bir sevk-i İlahidir. Bu bağlamda O'ndan alacağımız ömür yetmez ilim, bizi bu konuda doğal bir akış içerisinde yönlendirecektir. Fakat ilk olarak izleyeceğimiz yol, İslam dünyasının en büyük sorunlarından biri haline gelen kültür emperyalizminin değerlendirilmesidir. Yozlaştırılmış bir İslam kültürüyle Batı kültürü arasında sıkışan insanımıza, akla-mantığa ve estetiğe uygun olan yaşam biçimini, "Kuran-sünnet eşittir; Ehli Sünnet" dairesi içerisinde göstermek ilk hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Ahlakın kendisinin ve kendisiyle direkt ilgili kavramların kaygan zeminler üzerinde kaydırılıp sündürülmesi de ele alacağımız konuların başında gelmektedir. Ayrıca ideal insan modeline her bir gönül sayısıyla bir adım daha yaklaşmayı hedeflediğimizi de söylemeliyim. Bunun dışında çok sayıda psikolog, pedagog, ve uzman branş doktorlarından da çok çeşitli ve çarpıcı konular hususunda makale yahut röportaj şeklinde yazı serileri yayımlayacağımızı da eklemiş olayım… Sanatı ve sanatçıları konu edinen bir köşemizin de olduğunu ifade ettikten sonra diğer bir sorunuzu yanıtlayabilirim.

Hedef kitleniz ve toplumsal karşılığından bahseder misiniz.

Esasen bizim hedef kitlemiz herkestir, ama "dergimizi okuyan herkes". Şenel İlhan Beyefendi'nin çok eski bir sohbetinde buyurduğu "mutfakla tuvalet arasında boru yolunu izleyen" kitleye de ulaşmayı canı gönülden istiyor ve dua ediyoruz. Fakat malumunuz üzere gayret kuldan tevfik Allah'tandır. Gönül Dergisi'nin içeriği toplumun her kesiminin faydalanacağı şekilde tanzim edilmiştir. Gençlere, eşlere, çocuklara yönelik kısımlar oluşturulmuş ve burada yayımlanacak konu başlıkları hassasiyetle ihtiyaca göre tespit edilmiştir. Eşlerin evde birbirine surat asmasından tutun, çocukların korkak ve kaçamak bakışlarının ne ifade ettiğinden, gelin ve kayınvalide problemlerinden, okb'ye yakalanıp yardım bekleyenlerden, çeşitli hastalıklarla mücadele etmenin eğitimiyle birlikte, doktor tavsiyelerinin ve çocuk eğitiminin ip uçları, mütemadiyen gönül de işlenecektir.

Gönül'ün içeriğindeki tasnifattan kısaca bahsedermisiniz.

Elbette, ama sadece icmalen bahsedebilirim. Çünkü buna ne vakit ne de sizin kayıt cihazınız yeter. "Evlilik hayatı, iç dünyam, sağlığım, çocuğum, tebdili mekan, mutfak, mizah, geçmişin referansı geleceğin inşası..." İdeal insana bir adım gibi muhtevası geniş başlıklar olmakla birlikte küçük köşeciklerden oluşan başka kısımlar da olacak. Bunların her birisinin kendine göre bir okur kitlesiyle kavuşmasını ümit ediyoruz. Tabi okuyucularımızn istek ve taleplerine göre ekleyip düzenleyeceğimiz kısımlar da muhakkak olacaktır. Sonuçta Gönül, kültür ve yaşam dergisidir. İçeriği de ihtiyaca göre değişebilir.

Beklentileriniz nelerdir.

Şenel İlhan Beyefendi'den dinlediğimiz "insan ilişkilerinde beş temel direk" sohbetinin en vurucu kısımlarından biri de biliyorsunuz, "İnsanlardan sıfır beklenti içinde olmaktır." Yalnız Allah rızasını gözeterek hizmet etmek, bu işin kuralına ve şerefine uygun olandır. Bu bağlamda niyetimizi almış ve işe koyulmuş durumdayız. Bunun üzerine gelecek olan her türlü mükafat Allah'tandır diyoruz. Onun için Rabbimiz'den beklentilerimizi şöyle sıralayabiliriz: Bu dergi vesilesiyle Ümmet-i Muhammed'in hangi sıkıntısına çözüm üretme gayreti içerisinde olursak muvaffak olalım. Nasıl ki Feyz Dergisi vesilesiyle yüz binlerce insanın namazına, imanına vesile olduysak Gönül'le de bu görevi genişletip pek çok alanlarda insanımıza faydalı olalım.

Müslümanların imanı ve ameli gibi, kişilik yapısı ve karakteri de güçlü olmalıdır. Binaenaleyh, aile mefhumu ve çocuk yetiştirme bilinci de Müslüman'a yakışır standartlarda olmalıdır. Gönül, tüm bu konuların geniş geniş işlendiği, üstelik anlatım dili çok sade ve nezih olan bir dergi olacak inşallah.

Gönül'ün ilk sayısını ne zaman çıkarmayı düşünüyorsunuz.

İnşallah Ağustos ayına hazırlıklarımız bitmiş olur diye düşünüyorum. Takdir edersiniz ki dergicilik kolay bir meslek değil. Hele Türkiye şartlarında hiç kolay değil. Yeni bir derginin yazar kadrosu, içeriği, tasarımı, çekimleri, baskısı, dağıtımı... Tüm bunlar dakik işler. Okuyucularımızın dualarıyla inşallah diyelim.

Yoğun çalışma programınızdan vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.

Ben teşekkür ederim.

YORUM YAZ
Son Eklenen Yazılar

Düşüncelerimiz Bizi Yönlendirmemeli Biz Düşüncelerimizi Yönlendirmeliyiz

Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden Hayatta bazı şeyleri genellememek lazım. Zira bu genellemeler gereksiz yere insanın omuzundaki yükleri ciddi oranda artırı...

Çocuklara Allah'a İmanın Öğretimi / Prof. Dr. Mehmet Emin Ay

Bilindiği üzere, Allah’ı bilmek, tanımak, kalp ile tasdik, dil ile ikrar, İslam akidesinde, bir kişinin mümin olmasının ilk ve vazgeçilmez şartıdır. Ne var ki, insa...

Kalbin Eğitimi / Doç. Dr. Adem Ergül

“Kalbin eğitimi” ifadesinden neyin kastedildiğine geçmeden önce “eğitim”in ne olduğu sorusunun cevaplandırılması gerekmektedir. Fakat itiraf etmek gerekir ki eğitim...