Feyz 231. Sayı Editörden

Tarih: 2010-09-04

Kıymetli Okurlar, Bu sayımız yine dopdolu. Hakikaten bugünlerde Feyz'i daha bir dikkatli okumanızı diliyoruz. Çünkü son iki sayımız, Şenel İlhan Beyefendi'nin anlatıldığı güzide sayılar. Aslında çok faydalı olacağı düşüncesiyle, ilgili sayıların tamamını Şenel İlhan Beyefendiyeayırabilirdik. Fakat müteakip sayılarda da kısımlar halinde özellikle fikirlerinden, ölçü sohbetlerinden bahsederek devam edelim ve önümüzdeki sayıları da bu anlamda okunur kılalım istedik. Okunur kılalım yani istifade edelim…

Şu ana kadar, biyografik özelliklerini öğrencilerinin ağzından aktardığımız kıymetli büyüğümüzün, okurlarımız tarafından da tanınması, bilinmesi bizler için çok önemliydi. Akıllara ve gönüllere şifa olacak sohbetlerini, günümüze ışık tutacak tespitlerini okudukça her geçen gün sizler de kendisini daha yakından tanıma imkânı bulacaksınız.

Bu tanıma aslında sizleri O'nunla değil, kendinizle tanıştırma ameliyesinden başka bir şey değil. Geçen zaman içinde bunun böyle olduğunu en iyi sizler fark edeceksiniz. Yoksa, kendisinin bu vesileyle ne ünlenmeye ne de şanlanmaya hakikaten ihtiyacı yok. Yıllardır yakın öğrencileri haricinde çok az kimseyle görüşen kıymetli büyüğümüzün özellikle insana dair tespitleri, gerçekten arayışı olan, kendisiyle ilgili merakları olan, hikmet ve incelikler peşinde koşan hem kelam hem kalem erbabı için de çok önemli…

"Bil, bul, ol!" inceliği bunu anlatmaya yeter de artar bile. Sizden hiçbir şey istemiyoruz. Sadece Allah rızası için, kendinize değer verdiğiniz için, insanlara faydalı olmak için okuyun yeter… Bizim anlattıklarımız gönlümüzden sızanlar. Akıl sahipleri ise hiç şüphesiz buradan kendi paylarına düşeni alırlar. Bir hakikat var ki insan kendine benzeyeni sever. Gerçek değerlerinizi gözden geçirdiğinizde, burada anlatılanlara muhalif olmak mümkün değil…

Bu vesileyle bugün hakikaten çok zor gibi görünen ama hiç de zor olmayan bir değişimi bizzat kendiniz göreceksiniz. Akıl sağlığı, ruh sağlığı ve her şeyi yerli yerine oturtmak adına Feyz'i okumaya devam etmenizi, ihtiyaç duyduğunuzda da önceki sayılara bizler vesilesiyle ulaşmak isteyeceğinizi ümit ediyoruz.


Son Eklenen Yazılar

Kendimize Bakarak Allah’ı (c.c.) Anlayabiliriz / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Allah Teâlâ kendisini anlayabilmemiz için bize akıl, kalp, anlayış, idrak vb. tüm istidat ve kabiliyetleri vermiştir. Ama bu yeteneklerin farkına varmak ve bunları ...

Ehl-i Beyt’i Sevmek ve Ehl-i Beyt’in Hukuku / Prof. Dr. Murat Sarıcık

Hazreti Peygamber’in (s.a.v.) Ehl-i Beyt’e dair muhabbetini açıkça izhar eylediği pek çok durum ve yerine göre de çevresindekilere uyarıları var. Bunu bir mümin ola...

Çünkü Kerbela Çok Büyük Acıdır

Arapça “sade” fiilinden türetilmiş olup sahip, melik, efendi, büyük bir topluluğu idare eden, kendisine itaat edilen kişi anlamlarına gelen “seyyid” ile yine Arapça...