Teşekkür

Tarih: 2010-08-11

Gecenin hazırlanmasına vesile olan başta Genel Müdürümüz Sayın Abdulbaki İLHAN Beyefendi olmak üzere,Organizasyonda görevli Yıldırım BAYEZİTbeye,Sinevizyonun yapımcıları Özaydın DAYIve Fikret YİĞİT Beylere,Teknik Masada görevli Ömer YAPRAK veHakan SALDIRAN beye, Sinevizyonda Sunucumuz Taha Bey'e Feyz Musiki korosunun değerli üylerine, Dergimizin tüm büro müdürleri veekip arkadaşlarına, geceye katılan tüm abonelerimize ve mazeret bildirerek katılamayan abonelerimizle birlikte emeği geçenlere vetüm iştirakçilere Feyz Dergisi adına teşekkür ediyoruz.


Son Eklenen Yazılar

Arapça Bilmek Kur’ân’ı Yorumlamak İçin Yeterli mi? / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Kur’ân’daki hüküm bildiren muhkem ayetleri, Rasulullah ile ehlullah aynı şekilde anlayamaz, arada mutlaka derin farklar olacaktır. Ehlullahın anlaması ile de normal...

İslam’da Eğitimin Amacı Allah’ın Razı Olduğu İnsanlar Yetiştirmektir / Prof. Dr. Şakir Gözütok

Amaç açısından din ve eğitim ilişkisini değerlendirir misiniz? Normal şartlarda eğitim bilimi, eğitimin amaçlarını belirlemez, ahlâk ilmi belirler. Çünkü ortaya...

Ekonomi-Politik Açıdan Zekat / Melih Turan

Kavram ve ıstılah olarak zekât nedir? Günümüzde fakirlikle mücadele, ekonomik imkânların yaygınlaştırılması, insanca yaşamak konuları üzerinde çokça duruluyor. Zekâ...