Ayeti Kerime'nin İndirdiği İftar

Tarih: 2010-08-11

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin küçük yaşta hastalanırlar. Hz. Ali ile Hz. Fatıma çocuklar iyi olunca, ikisi birden adak niyetiyle oruç tutarlar. Birinci gün, iftar için hazırladıkları yemeği, o esnada kapılarına gelen yetimlere vererek o günü iftar etmeden geçirirler. ikinci günün orucuna başlarlar. O akşam için hazırladıkları iftarlığı da, yine o saatte kapıya gelip, (Allah için bir şey verin!) diyen fakir ve miskinlere verirler. Yine O geceyide, iftar edemeden geçirirler.

Üçüncü günün orucuna başlarlar. O akşam dahi, kapılarına gelen esirleri boş çevirmemek için iftarlıklarını onlara verirler...

Bunun üzerine Cenabı Hak Şu, Ayet-i Kerimeyi indirir.

Ayet-i Kerimenin Meal-i Alisi şöyledir:

"O kullar, adaklarını yerine getirirler. Uzun ve sürekli olan kıyamet gününden korktukları için, çok sevdikleri ve canlarının istediği yemekleri yoksula, yetime ve esirlere yedirirler. (Yedirdikleri kimselere şöyle derler:) Biz bunları, Allah-u Teala'nın rızası için yedirdik. Sizden karşılık olarak bir teşekkür, bir şey beklemiyoruz. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir."(İnsan, 7,8,9, 21)

YORUM YAZ
Son Eklenen Yazılar

Manevi Tasarruf Haktır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat mezhebi âlimleri, Allah’ın (C.C.) veli kullarında görülen kerametlerin hak olduğuna inandıkları gibi, onların ruhlarının başka varlıklara t...

İnsanın Yetkinleşebilmesinin Şartı Toplum İçinde Yaşamasıdır / Doç. Dr. Osman Mutluel

Yetkinlik kavramından bahseder misiniz? “Yetkinlik” veya eskilerin ifadesiyle “Kemâl”, nitelik bakımından daha üstün bir durumun olmaması, bir şeyin her açıdan ...

Koronavirüsün Sosyolojik Etkileri / Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınının, üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerin...