Feyz 227. Sayı Editörden

Tarih: 2010-05-30

Kıymetli Okurlar, Mayıs sayısıyla tekrar beraber olduk. Kutlu Doğum etkinlikleriyle geçirdiğimiz geçen ayın tadı hala damağımızda. O'nu (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) anmanın huzuruyla şenlendi gönüllerimiz. Bir kez daha O'na olan hasreti, hep birlikte O'nu (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) anarak teskin etmeye, teselli bulmaya çalıştık. Neş'e ve hüzün bir arada. Yaptığımız etkinliklerle, O'nun (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) çağlara hitap eden, çağları aşan güçlü soluğunu bir kez daha iliklerimizde hissettik.

O'nu (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bir değer olarak günümüzde nasıl anlayabileceğimizin, nasıl anlamamız gerektiğinin muhasebesini yaptık. Davranışlarımızda, düşüncelerimizde, ahlakımızda O'nun yerinin ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini sorguladık. O'nunla bir olamamanın, hayatı O'nun bildirdiği ve baktığı yerden değerlendirememenin; sevgilerimiz, umutlarımız, edebimiz açısından hayatın her aşamasında, gün be gün kendimizden, özümüzden, insanlığımızdan bizi ne kadar uzaklaştırdığını, kısacası insanın ve insanlığın neler kaybettiğini konuştuk birlikte.

Tüm bu değerlendirmelerin yanı sıra bugün pek çok tartışmanın O'nu doğru anlama çerçevesinde geliştiğini, ilmin, insaf ve adaletin bilinen doğruları değerlendirmede ne kadar mühim bir yer tuttuğunu görüyoruz. Çünkü bugün O'nu doğru anlamak, her şeyden önce samimiyet içinde ve ihlaslı olmayı, doğruluk ve dürüstlük içinde, merhamet ve gayreti birlikte yaşamayı gerektiriyor. Çünkü tevhidi, ahlakı, ilmi, izzeti, şahsiyeti ancak O'ndan öğrenebiliyoruz. Allah'ın (Celle Celalühü) emirleri, en güzel O'nun (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şahsında vücut buluyor. Allah'ın (Celle Celalühü) emirlerini, O'nun sayesinde hayata geçirebiliyoruz. Yani ancak O'nun sayesinde bugün insan olmak ve insan kalmak mümkün oluyor ve bugün ihtiyaç duyduğumuz iyi, doğru ve güzel adına ne varsa hepsi ama hepsi O'nun (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) hayatında mevcut.

İnsanlık her geçen gün tüm topluma yayılmış olan problemlerin çözümünün, ilim irfan arayışlarının, varlık ve varoluşla ilgili soruların cevaplarının O'nda (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) olduğunu, ancak O'nun rehberliğinde tüm sorunlarının çözümlenebileceğini görüyor.

Ne mutlu O'na (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) tabi olanlar, O'nu (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) doğru anlayanlara…


Son Eklenen Yazılar

Arapça Bilmek Kur’ân’ı Yorumlamak İçin Yeterli mi? / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Kur’ân’daki hüküm bildiren muhkem ayetleri, Rasulullah ile ehlullah aynı şekilde anlayamaz, arada mutlaka derin farklar olacaktır. Ehlullahın anlaması ile de normal...

İslam’da Eğitimin Amacı Allah’ın Razı Olduğu İnsanlar Yetiştirmektir / Prof. Dr. Şakir Gözütok

Amaç açısından din ve eğitim ilişkisini değerlendirir misiniz? Normal şartlarda eğitim bilimi, eğitimin amaçlarını belirlemez, ahlâk ilmi belirler. Çünkü ortaya...

Ekonomi-Politik Açıdan Zekat / Melih Turan

Kavram ve ıstılah olarak zekât nedir? Günümüzde fakirlikle mücadele, ekonomik imkânların yaygınlaştırılması, insanca yaşamak konuları üzerinde çokça duruluyor. Zekâ...