Türk Tasavvuf Musikisi İcrası; Mesut ŞİMŞEK ve Ekibi

Türk Tasavvuf Musikisi İcrası; Mesut ŞİMŞEK ve Ekibi

Tarih: 2010-04-27

Kutlu Doğum Gecesi olurda Tasavvuf Musikisi olmaz mı? Evet daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Sayın Mesut ŞİMŞEK ve Ekibinin icrası ile musikimizin en güzel örnekleriyle buluştuk.

Dinleyicilerin isteklerine de yer verdiği icrasında Peygamber Efendimiz ve Ehli Beyti ile ilgili güzel ilahileriyle gecenin anlam ve önemine yakışır bir sunum yapıldı.

Ayrıca programın sonunda Feyz Gecelerinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mesut ŞİMŞEK, inşaallah Feyz Dergisi bu hizmetlerini açacakları televizyon kanalları ile de pekiştirerek görsel basın alanıda da önemli hizmetlerin gerçekleşmesine imza atarlar diyerek duygu ve düşüncelerini ifade etti.

Bizde Sayın ŞİMŞEK'e teşekkür ederken, bu güzel dileklerinin biran evvel gerçekleşmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.


Son Eklenen Yazılar

Manevi Tasarruf Haktır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat mezhebi âlimleri, Allah’ın (C.C.) veli kullarında görülen kerametlerin hak olduğuna inandıkları gibi, onların ruhlarının başka varlıklara t...

İnsanın Yetkinleşebilmesinin Şartı Toplum İçinde Yaşamasıdır / Doç. Dr. Osman Mutluel

Yetkinlik kavramından bahseder misiniz? “Yetkinlik” veya eskilerin ifadesiyle “Kemâl”, nitelik bakımından daha üstün bir durumun olmaması, bir şeyin her açıdan ...

Koronavirüsün Sosyolojik Etkileri / Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınının, üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerin...