Ayhan Dal'ın Konuşmaları

Ayhan Dal'ın Konuşmaları

Tarih: 2010-04-27

Dergimizin Ankara Bürosu Müdürü Sayın Ayhan DAL da gecenin bir diğer konuşmacısı idi. Gecede Peygamber Efendimize olan sevgimizin nasıl olması gerektiğini Asrı Saadetten örnekler vererek anlattı.

Gerçekten güçlü hitabeti, vurgulu anlatımı ve duygusal bir atmosferde geçen konuşması ile gönüllerimize dokundu.

Ayrıca bu gecenin hazırlanmasında Feyz Dergisi personeli ile birlikte bir çok kardeşimizin yetişmesinde söz sahibi olan Dergimizin Sahibi ve Başyazarımız Şenel İLHAN Beyefendi'nin güzel ahlakından örnekler verdi.

Feyz Dergisinin Misyonunu da anlattığı konuşması büyük beğeni topladı. Sayın DAL, Dergimizin misyonunu şu maddeler altında özetledi;

1-Kur'an'a, sahih sünnete ve cemaate bağlılıktan ayrılmamak,

2-Hazreti Peygamberin bıraktığı Ehl-i Beyt emanetine sahip çıkmak,

3-İslam'ı, günümüzdeki cemaatlerin İslam anlayışlarıyla değil de, Kur'anve Sünnet referanslı olarak anlamak ve aynı zamanda tüm boyutlarıyla yaşamaya çalışmak,

4-Her türlü, mezhep, meşrep, cemaat taassubuna düşmeden yukarıda ifade ettiğimiz referanslar çerçevesinde bir araya gelerek, İslam kardeşliğinin tesisine çalışmak,

5-İçinde bulunduğumuz zamanın şartlarına göre insanların sorun ve ihtiyaçlarını gözeterek, ilmi ve fikri anlamda donanımlı olmak,

6-Hadislerde ifade edildiği şekliyle ahir zaman olduğu açık olan bu zamanda, ona uygun bilgi ve bilince sahip olmak,

7-Bu referanslar çerçevesinde insanlara her boyutta iyilik yaparak ihsan üzere yaşamak

Ana hatlarıyla izaha çalıştığımız bu çizgide kalmak ve bu çizgide hizmet etmeye çalışmak Feyzin Misyonudur. Feyzin Misyonu üzerinde biraz düşünenler görecektir ki, bu misyon, zamanımıza en uygun hizmet mantalitesini ifade etmektedir. diyerek sözlerini tamamladı.

Bizlerde Sayın Müdürümüz Ayhan DAL' a bu güzel konuşması için teşekkür ediyor, hizmetlerinin daim olması için Cenabı Allah (Celle Celalühü) a duacı olduğumuzu ifade ediyoruz.


Son Eklenen Yazılar

Allah’a Dost Olmak Davasında Sebat Etmek / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Tevekkülün Neticesi Teslimiyettir Tevekkül etmek tüm işlerinde Allah’ı vekil kılmak ona teslim olmaktır. Allah’a (C.C.) teslimsen tevekkülün de var demektir. Al...

Din ve Dindarlığın Benlik Saygısına Etkisi / Doç. Dr. Nurten Kımter

Benlik saygısını etkileyen unsurlar nelerdir? Benlik kavramı birtakım yaşantılar sonucunda oluşur. Benliğimiz doğduğumuz andan itibaren, başımızdan geçen sayısı...

Muhabbetin Kıblesi / Doç. Dr. Adem Ergül

Rabbani terbiyenin en önemli şuur dinamiklerinden biri hiç şüphesiz muhabbet sermayesinin doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Kişinin gönlü nereye akarsa oradan gıda...