Hz. Peygamber'in(sav) Mesajını Yansıtmak /Seyyid Hüseyin Nasr

Tarih: 2010-02-12

"Yüzyıllardır müslümanların takip etmeye çalıştığı Peygamber Sünneti, Kur'an'ın yanında İslam dünyasını birleştiren en önemli sebeplerden biri olmuştur. Farklı bölge ve farklı etnik görünüşlerden gelen bütün insanlar yüzyıllar boyunca tek bir modeli kopya etmeye gayret etmiştir. Ümmetin, yani müslüman insanların, derin birliğinde yatan nedenlerden biri de budur.

Peygamberin mesajı, tabii ki İslam'ın kendisinin uygulanmasıyla taşınır, öncelikle, Kur'an'ı okuduğumuzda veya öğretilerini takip ettiğimizde, aynı zamanda Peygamber'i hatırlamaktayız. Peygamberin gerçekliğini yaymanın birinci yolu Kur'an'ın kendisidir.

Peygamberin gerçekliğini, bu yeni medyayı kullanarak ama aynı zamanda eski müslümanların kendi sunumlarında muhafaza edebildiği otantikliğini koruyarak nasıl sunacağız? Eskiler, mesela Peygamberi ifade etmek için dil olarak Türkçe'yi seçtiklerinde bunu en yüksek seviyede yapmış ve aynı şeyi hem müzikte hem yazıda uygulamışlardı. Şimdi modern bağlamda ne yapacağız? Müslüman olarak bizim yapmamız gereken her ne formda, her ne tür medya ve bilgi aktarımı olursa olsun Peygamberimizin gerçekliğini yansıtmada bu araçları kullanmaktır. Burada önemli olan eğer kullanılacaksa, yeni medya, Peygamberin hayatımızdaki gerçekliğini zedelemede ve kutsallığını azaltmada kullanılmamalıdır. İşte bu yüzden İslam, mesela Peygamberin direk olarak resimlerinin yayınlanmasına izin vermez.

Eğer Peygamberimizi seviyorsak, ilk olarak onun hükümlerine etik olarak, insani olarak ve hatta zahiri olarak uymak için elimizden geleni yapmalıyız. İkinci olarak, hayatının çok değerli ve güzel olan geleneksel tanımlarını, akademik siyerlerden herkesin okuyup uygulayabildiği popüler şiir ve gündelik edebiyata kadar yaymalıyız. Üçüncü olarak bütün bunları içinde yaşadığımız çağdaş durumlara uygulamalıyız.

YORUM YAZ
Son Eklenen Yazılar

Arapça Bilmek Kur’ân’ı Yorumlamak İçin Yeterli mi? / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Kur’ân’daki hüküm bildiren muhkem ayetleri, Rasulullah ile ehlullah aynı şekilde anlayamaz, arada mutlaka derin farklar olacaktır. Ehlullahın anlaması ile de normal...

İslam’da Eğitimin Amacı Allah’ın Razı Olduğu İnsanlar Yetiştirmektir / Prof. Dr. Şakir Gözütok

Amaç açısından din ve eğitim ilişkisini değerlendirir misiniz? Normal şartlarda eğitim bilimi, eğitimin amaçlarını belirlemez, ahlâk ilmi belirler. Çünkü ortaya...

Ekonomi-Politik Açıdan Zekat / Melih Turan

Kavram ve ıstılah olarak zekât nedir? Günümüzde fakirlikle mücadele, ekonomik imkânların yaygınlaştırılması, insanca yaşamak konuları üzerinde çokça duruluyor. Zekâ...