Ruh Sıkılır Mı? / Onk.Dr. Haluk Nurbaki

Ruh Sıkılır Mı? / Onk.Dr. Haluk Nurbaki

Tarih: 2010-01-11

Ruhun, nefsin elinden çektiği olaylarla, insanların ruhum sıkılıyor demesi ayrı ayrı şeylerdir. O sıkılan nefs'tir. Emr âleminden uzak kalmanın hasretini, hicranını çeker ki, bunu zaten nefsi kalınlaşmış insan fark edemez. Bütün ruhi sıkıntılar, hatta ruh hastalıklarının birçok kısmı tamamen nefse aittir, sapmadır.

Nefs eğitilmedikçe, nefs Ahlak-ı Muhammedi'ye tabi tutulmadıkça, enva-i çeşit maskaralıklarla stresten kendini harap edecektir. İçinden çıkılmaz, kendisine dünyayı zindan edecek noktaya gelip oturacaktır. Çözüm; stres ancak imanla hallolur.. Bu da, Sure-i Asır'da Allah bildirilmiş, "Hepiniz perişansınız – İnnel insane lefi husr- Ancak iman edenler hariç"...

YORUM YAZ
Son Eklenen Yazılar

Düşüncelerimiz Bizi Yönlendirmemeli Biz Düşüncelerimizi Yönlendirmeliyiz

Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden Hayatta bazı şeyleri genellememek lazım. Zira bu genellemeler gereksiz yere insanın omuzundaki yükleri ciddi oranda artırı...

Çocuklara Allah'a İmanın Öğretimi / Prof. Dr. Mehmet Emin Ay

Bilindiği üzere, Allah’ı bilmek, tanımak, kalp ile tasdik, dil ile ikrar, İslam akidesinde, bir kişinin mümin olmasının ilk ve vazgeçilmez şartıdır. Ne var ki, insa...

Kalbin Eğitimi / Doç. Dr. Adem Ergül

“Kalbin eğitimi” ifadesinden neyin kastedildiğine geçmeden önce “eğitim”in ne olduğu sorusunun cevaplandırılması gerekmektedir. Fakat itiraf etmek gerekir ki eğitim...