Mahir İz'in Hizmet Hayatı

Tarih: 2009-11-09

Mahir İz Hoca, hayatını cemiyete adamış ve örnek bir hizmet hayatı sergilemiştir. Onun 60 yıla yakın süren muallimlik hayatı kıymetli hatıralarla doludur. Mâhir İz Hoca, muallimlik mesleğini kendisine hiçbir zaman yük olarak görmemiştir. Hatta bu mesleği icra etmekten büyük bir zevk aldığını ifade etmek sadedinde "Dünyaya tekrar gelme imkânım olsaydı, yine muallim olmak isterdim" sözünü sık sık tekrarlayarak mesleğine olan muhabbetini izhar etmiştir.

Mâhir Hoca, bütün heybeti, gür sesi ve tükenmeyen heyecanı ile derslerini işlemekteydi. Sahip olduğu keskin zekâsı, geniş hatıraları ve bunları müstesna bir şekilde terkip ederek dolgun ifadelerlerle talebelerine aktarması derslerine ilgiye artıyor ve etrafında bir muhabbet halkası oluşturuyordu.

Haydarpaşa Lisesinde vazife yaptığı yıllarda, bitişik sınıfta felsefe dersi veren, ses bakımından ve diğer bakımlardan da Hoca'nın zıddı olan Hâtemi Senih Sarp'ın dersi bırakıp; "Çocuklar hep beraber Mâhir Bey'i dinleyelim" demesi de Hoca'nın bu minvaldeki güzel hatıralarından birisidir.

YORUM YAZ
Son Eklenen Yazılar

Kendimize Bakarak Allah’ı (c.c.) Anlayabiliriz / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Allah Teâlâ kendisini anlayabilmemiz için bize akıl, kalp, anlayış, idrak vb. tüm istidat ve kabiliyetleri vermiştir. Ama bu yeteneklerin farkına varmak ve bunları ...

Ehl-i Beyt’i Sevmek ve Ehl-i Beyt’in Hukuku / Prof. Dr. Murat Sarıcık

Hazreti Peygamber’in (s.a.v.) Ehl-i Beyt’e dair muhabbetini açıkça izhar eylediği pek çok durum ve yerine göre de çevresindekilere uyarıları var. Bunu bir mümin ola...

Çünkü Kerbela Çok Büyük Acıdır

Arapça “sade” fiilinden türetilmiş olup sahip, melik, efendi, büyük bir topluluğu idare eden, kendisine itaat edilen kişi anlamlarına gelen “seyyid” ile yine Arapça...