Abdul Kadir Geylani'nin El Yazması Eserleri Bulundu

Tarih: 2009-07-27

GEYLANİ'NİN ELYAZMASI BULUNDU

Abdülkadir Geylani'nin kayıp 100 eserini Türkiye'ye getirmek için 20 yılda 15 bin kilometre yol kateden torunu Fadıl Geylani, Mısır'da ulaştığı Envarü'l-Hadi adlı eseri Türkiye'ye getirdi.

Abdülkadir Geylani'nin kayıp 100 el yazması eserini Türkiye'ye getirmek için 20 yıldır adeta bir seyyah gibi ülke ülke dolaşan torunu Feyz Dergisi yazarı Seyyid Muhammed Fadıl Geylani, gittiği her ülkeden Geylani'nin eserleri ile dönüyor. Bugüne kadar 15 bin kilometre kat ederek, Suudi Arabistan, Çekoslovakya, Fransa, İtalya, Suriye gibi ülkelerin en büyük kütüphanelerinde araştırma yapan M. Fadıl Geylani, son olarak 24 gün araştırma yaptığı Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir kütüphanede Abdülkadir Geylani'nin "Enverü'l-Hadi" (Hidayet Sahibinin Nuru) adlı eserine ulaştı.

18 ESERİ TÜRKİYE'YE GETİRDİ

Fadıl Geylani, en ufak duyumları bile değerlendirerek ülke ülke gezerek üstadın eserlerini arıyor. Geylani, daha önce haftalarca araştırma yaptığı farklı ülkelerin kütüphanelerinde bulduğu 17 el yazması eseri bulup Türkiye'ye getirdi. Mısır'da da araştırmalarda bulunan Geylani, sonunda üstadın "Envarü'l Hadi" adlı 18. esere ulaşarak Türkiye'ye getirdi.

Geylani külliyatı için hazırlanıyor

M. Fadıl Geylani, bir "Geylani Külliyatı"oluşturmayı hedefliyor. Külliyatın ilk iki yapıtaşının "Envarü'l-Hadi" ile "Tezkiretü'ş-Şefik" (Şefkatli İnsanın Yolu) olacağını belirten Geylani, "Vatikan'da Ehl-i Beyt ile ilgili 14 el yazması eser tespit ettim. Bu kitapları Türkiye'ye kazandırmak için tekrar Vatikan'a gideceğim" dedi.

24.07.2007 / YENİŞAFAK


Son Eklenen Yazılar

Kendimize Bakarak Allah’ı (c.c.) Anlayabiliriz / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Allah Teâlâ kendisini anlayabilmemiz için bize akıl, kalp, anlayış, idrak vb. tüm istidat ve kabiliyetleri vermiştir. Ama bu yeteneklerin farkına varmak ve bunları ...

Ehl-i Beyt’i Sevmek ve Ehl-i Beyt’in Hukuku / Prof. Dr. Murat Sarıcık

Hazreti Peygamber’in (s.a.v.) Ehl-i Beyt’e dair muhabbetini açıkça izhar eylediği pek çok durum ve yerine göre de çevresindekilere uyarıları var. Bunu bir mümin ola...

Çünkü Kerbela Çok Büyük Acıdır

Arapça “sade” fiilinden türetilmiş olup sahip, melik, efendi, büyük bir topluluğu idare eden, kendisine itaat edilen kişi anlamlarına gelen “seyyid” ile yine Arapça...