Mesut Şimşek ve Ekibinin Tasavvuf Musikisi Konseri

Mesut Şimşek ve Ekibinin Tasavvuf Musikisi Konseri

Tarih: 2009-04-27

Geçtiğimiz 7. Kutlu Doğum Etkinliğinde olduğu gibi, bu yılda Mesut ŞİMŞEK ve Ekibi katılımcılarımıza Tasavvuf Musikisi örneklerini icra ettiler. Bu sunumları proğrama katılan seyircilerden büyük bir kabul gördü. Birbiriden güzel ilahi ve ezgilerin söylendiği programda birde Sema Gösterisi yapıldı. Semazenlerle birlikte Musiki söylenmesi salonda ahenkli bir profil oluşturdu. Seyircilerin kayıt cihazlarıyla gerek Musiki icrasını, gerekse sema gösterisini çektikleri izlendi.

Bu tür organizasyonlarda bizlerle olmaktan mutluluk duyduğumuz Mesut ŞİMŞEK'in temennisine katılıyor bundan sonrada yeni etkinliklerimizde buluşmayı diliyoruz.


Son Eklenen Yazılar

Düşüncelerimiz Bizi Yönlendirmemeli Biz Düşüncelerimizi Yönlendirmeliyiz

Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden Hayatta bazı şeyleri genellememek lazım. Zira bu genellemeler gereksiz yere insanın omuzundaki yükleri ciddi oranda artırı...

Çocuklara Allah'a İmanın Öğretimi / Prof. Dr. Mehmet Emin Ay

Bilindiği üzere, Allah’ı bilmek, tanımak, kalp ile tasdik, dil ile ikrar, İslam akidesinde, bir kişinin mümin olmasının ilk ve vazgeçilmez şartıdır. Ne var ki, insa...

Kalbin Eğitimi / Doç. Dr. Adem Ergül

“Kalbin eğitimi” ifadesinden neyin kastedildiğine geçmeden önce “eğitim”in ne olduğu sorusunun cevaplandırılması gerekmektedir. Fakat itiraf etmek gerekir ki eğitim...