Eşime Defol Git Demiştim, Nikahımın Durumu Nedir

Tarih: 2008-09-11

Ailem ile aramız pek iyi değil. Benim islâmi ikazlarıma kulak asmaz ve beni dinlemez. Ben de bazen sinirlenip "Defol, git. Seni istemiyorum. Bu evde işin yok" gibi laflar sarfetmiştim.

Fakat öğrendim ki, bu şekilde sözler ile kadına hitap edilir ise kadın boş olur, nikahı bozulurmuş. Şimdi beni bir üzülmedir aldı. Ailem ile aramıza nikâh durumu nasıl olacak? Ben bu sözlerle nikahsız kalacağımı bilmediğim için hiddetle bu sözleri sarfetmiştim. Bunun hükmü dinimize göre nedir?

Kullandığımız ifadeler, kinevi lafızlar olup, talâkın bu sözlerle vukuu, boşanmaya niyet etmiş olmaya bağlıdır. Boşama niyeti yok iken kullanılması halinde "(kalk) git (de aramızdaki kavga son bulsun), seni (bu halde görmek) istemiyorum" manasına ihtimali vardır. Mektubunuzdaki "Ben bu sözlerle nikahsız kalacağımı bilmediğim için" cümlesi, boşama maksadi ile kullanmadığınızı belirlemektedir.

Bu durum karşısında söylediğiniz söz ile boşama kasdı bulunmadığı için nikahınıza bir zarar gelmiş değildir. Fakat size tavsiyem. "Boşama ile uzak veya yakından alâkası bulunan sözleri asla ağzınıza almayın". (Fetvalar, Mehmed Emre, C. 1, s. 452)


Son Eklenen Yazılar

Manevi Tasarruf Haktır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat mezhebi âlimleri, Allah’ın (C.C.) veli kullarında görülen kerametlerin hak olduğuna inandıkları gibi, onların ruhlarının başka varlıklara t...

İnsanın Yetkinleşebilmesinin Şartı Toplum İçinde Yaşamasıdır / Doç. Dr. Osman Mutluel

Yetkinlik kavramından bahseder misiniz? “Yetkinlik” veya eskilerin ifadesiyle “Kemâl”, nitelik bakımından daha üstün bir durumun olmaması, bir şeyin her açıdan ...

Koronavirüsün Sosyolojik Etkileri / Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınının, üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerin...