Futbol Oynamak Hz. Hüseyin (ra) Başına Atfediliyor Ne Dersiniz

Tarih: 2008-09-11

Futbol (ayak topu) oynamanın Hz. Hüseyin'in başını tekmelemek demek olduğunu söylüyorlar. Ben, böyle bir şeyi kitapta görüp görmediklerini kendilerine sordum. "Görmedim" cevabını verdiler. Ben şöyle diyorum: "Hz. Hüseyin'in başını kesenler, onu tekmelememiş, alıp bir tabak içinde Yezid'e takdim etmişlerdir. Kerbelâ adı verilen bu yerde cereyan eden ve onun şehid olması ile neticelenen vak'a 6. asırda vuku bulmuş. Futbol ise 9. yüzyılda İngiltere'de icad olmuştur. Zaman ve mekân bakımından aralarında büyük farklar vardır. Yapacak bir işi olmayan kimse, kahvehaneye gidip kumar oynayacağına, bir yerde içki içeceğine veya buna benzer bir haram işleyeceğine alsın eline bir top, Hz. Hüseyin'in başına vurmayı da düşünmeyerek oynasın". Tabii bunlar benim şahsi düşüncelerim. Dini kitaplarda, bu hususta bir hüküm var mı? Siz ne dersiniz?

O kimselerin futbolu Hz. Hüseyin'in başına tekme vurmakla alakalı göstermeleri yanlıştır. Sizin onlara verdiğiniz cevapta yer alan nokta-i nazar doğrudur. Meseleyi esasından yakalayıp tarihi ve coğrafi seyrine göre neticeye varmakla isabet etmişsiniz. Sizin de "Kahvehaneye gidip kumar oynayacağına, bir yerde içki içeceğine alsın eline bir top" tavsiyeniz, tashihe muhtaçtır. Çünkü boş durmak, kumar oynamak ve içki içmek nasıl dinimizce yasaklanmış ise memleket ve milletin yücelmesine hiçbir tesiri ve faydası olmayan top peşinde koşarak zaman öldürmek de yanlıştır. Bir yanlıştan alıkoymak için, daha hafif görülen başka bir yanlışı tavsiye etmeniz ne dini ilimlere ne de mantık kaziyelerine uyar. Bu gibi kimselere, "camiye gidip Kur'an okumayı öğrenmesini, varsa kaza namazlarını kılmasını" tavsiye etmeniz uygun olurdu. (Fetvalar, Mehmed Emre, c. 1, s. 321)


Son Eklenen Yazılar

Manevi Tasarruf Haktır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat mezhebi âlimleri, Allah’ın (C.C.) veli kullarında görülen kerametlerin hak olduğuna inandıkları gibi, onların ruhlarının başka varlıklara t...

İnsanın Yetkinleşebilmesinin Şartı Toplum İçinde Yaşamasıdır / Doç. Dr. Osman Mutluel

Yetkinlik kavramından bahseder misiniz? “Yetkinlik” veya eskilerin ifadesiyle “Kemâl”, nitelik bakımından daha üstün bir durumun olmaması, bir şeyin her açıdan ...

Koronavirüsün Sosyolojik Etkileri / Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınının, üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerin...