Futbol Oynamak Hz. Hüseyin (ra) Başına Atfediliyor Ne Dersiniz

Tarih: 2008-09-11

Futbol (ayak topu) oynamanın Hz. Hüseyin'in başını tekmelemek demek olduğunu söylüyorlar. Ben, böyle bir şeyi kitapta görüp görmediklerini kendilerine sordum. "Görmedim" cevabını verdiler. Ben şöyle diyorum: "Hz. Hüseyin'in başını kesenler, onu tekmelememiş, alıp bir tabak içinde Yezid'e takdim etmişlerdir. Kerbelâ adı verilen bu yerde cereyan eden ve onun şehid olması ile neticelenen vak'a 6. asırda vuku bulmuş. Futbol ise 9. yüzyılda İngiltere'de icad olmuştur. Zaman ve mekân bakımından aralarında büyük farklar vardır. Yapacak bir işi olmayan kimse, kahvehaneye gidip kumar oynayacağına, bir yerde içki içeceğine veya buna benzer bir haram işleyeceğine alsın eline bir top, Hz. Hüseyin'in başına vurmayı da düşünmeyerek oynasın". Tabii bunlar benim şahsi düşüncelerim. Dini kitaplarda, bu hususta bir hüküm var mı? Siz ne dersiniz?

O kimselerin futbolu Hz. Hüseyin'in başına tekme vurmakla alakalı göstermeleri yanlıştır. Sizin onlara verdiğiniz cevapta yer alan nokta-i nazar doğrudur. Meseleyi esasından yakalayıp tarihi ve coğrafi seyrine göre neticeye varmakla isabet etmişsiniz. Sizin de "Kahvehaneye gidip kumar oynayacağına, bir yerde içki içeceğine alsın eline bir top" tavsiyeniz, tashihe muhtaçtır. Çünkü boş durmak, kumar oynamak ve içki içmek nasıl dinimizce yasaklanmış ise memleket ve milletin yücelmesine hiçbir tesiri ve faydası olmayan top peşinde koşarak zaman öldürmek de yanlıştır. Bir yanlıştan alıkoymak için, daha hafif görülen başka bir yanlışı tavsiye etmeniz ne dini ilimlere ne de mantık kaziyelerine uyar. Bu gibi kimselere, "camiye gidip Kur'an okumayı öğrenmesini, varsa kaza namazlarını kılmasını" tavsiye etmeniz uygun olurdu. (Fetvalar, Mehmed Emre, c. 1, s. 321)


Son Eklenen Yazılar

Anlamayı Anlamak / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Anlamak nedir, iman nedir? Bir insan nasıl anlar, bilmekle anlamak aynı şeyler midir? Bunlar çok önemli konulardır. İnsan aklıyla bilir ama bilmek anlamak değil...

Din Hasrettir / Dr. Metin Serimer

Din, dünyadır; din, ahirettir. Hangisi ihmal edilse, eksik algıdır, gayrete dokunur. İnsan dünyada adalet ister, en güzelini ahirette bulur. Merhamet ister, en güze...

Hz. Peygamber’in Komutanlığı ve Yetiştirdiği Komutan Sahabiler / Prof. Dr. Ali Bakkal

Asr-ı Saadet dönemi savaşlarını saymak gerekirse Bedir, Uhud ve Hendek Savaşlarının özellikleri nelerdi? Bu savaşların getirdiği tecrübeler vardı hiç şüphesiz. En ö...