Tokalaşmak ve El Öpmenin Hükmü Nedir?

Tarih: 2008-09-11

Elli beş yaşını doldurmuş bir kadının elini öpmek veya onunla tokalaşmak herhangi bir erkeğe caiz midir?

Çok yaşlı olup şehveti tahrik edecek bir durumda olmayan, ihtiyar bir kadının elini öpmeye cevaz vardır. (Fetevâ-i Hindiye C.5, S. 329)

İslâm dininin umumi hükümleri dikkate alındığı zaman, el öpmenin caiz olup olmayacağını açıklar mısınız?

Âlimlerin, sâlih kimselerin ve anne ile babanın ellerini öpmek dinimizin hükümlerine göre caizdir. Bu hükmü beyan ettikten sonra bu hususun bilgi ve benzerlerini okuyucularımızın bilgisine arz etmek isteriz. Şöyle ki: a) Bir Yahudi, arkadaşına (hitaben), "Bizi şu peygambere götür" dedi. Kalkıp Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'e geldiler de kendisinden dokuz açıklayıcı âyetleri sordular. Râvi bu hadisi; "iki (Yahudi) şahıs, Resûl-i Ekrem'in elini ayağını öptüler, "Senin muhakkak bir Peygamber olduğuna şahidlik ederiz", dediler" diye zikretti. (Riyâzü's-Sâlihin s. 577, hadis no: 886)

Biraz açıklayalım: Yahudiler arasında on emir vardır. Bunların dokuzu, Müslümanlar ile Yahudiler arasında ortak; biri, sadece Yahudilere mahsustur. Gelen şahıslar, müşterek bulunan dokuz emri sordular, birini de gizlediler. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz, hem sordukları dokuz şeyi, hem de gizlediklerini haber verdi. Bunun üzerine Resûlullâhın el ve ayaklarını öptüler.

b) Abdullah bin Ömer (r.a.)'nın Abdurahman bin Ebi Leylâ'ya nakil ettiği bir kıssada şöyle demiştir: "Biz ona (Hazret-i Peygamber'e) yaklaştık ve elini öptük". (Ebû Dâvud, c. 4, s. 356)

c) Zeyd bin Sabit (r.a.) bir cenazenin üzerine namaz kılmıştı. Namazı takiben kendisine katırını getirdiler. O binmek üzere iken, Abdullah bin Abbâs "Âlimlerimize ve büyüklerimize böyle davranmakla emrolunduk." dedi. (Hakaaytk ani't-Tasavvuf)

d) Âlim ve salih bir kimsenin elini teberruken öpmekte bir beis olmadığını fıkıh bilginlerimiz sarahatle ifade etmektedirler. (Ibni Âbidin, c. 5, s. 337)


Son Eklenen Yazılar

Manevi Tasarruf Haktır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat mezhebi âlimleri, Allah’ın (C.C.) veli kullarında görülen kerametlerin hak olduğuna inandıkları gibi, onların ruhlarının başka varlıklara t...

İnsanın Yetkinleşebilmesinin Şartı Toplum İçinde Yaşamasıdır / Doç. Dr. Osman Mutluel

Yetkinlik kavramından bahseder misiniz? “Yetkinlik” veya eskilerin ifadesiyle “Kemâl”, nitelik bakımından daha üstün bir durumun olmaması, bir şeyin her açıdan ...

Koronavirüsün Sosyolojik Etkileri / Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınının, üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerin...