Canıma Kast Eyledi Gitti

Tarih: 2008-09-11

Bu şeb bana arz-ı cemal eyledi dilber
Sevdası o yârin meni mest eyledi gitti
Hem dişleri dür ruhları gül çeşni mücevher
Sevdası o yârin meni mest eyledi gitti
Şol gamzeleri canıma kast eyledi gitti

Bir rûy-u münevver gül-ü nevreste-i taze
Çekmiş gidiyor hâllerini doğru Hicâze
Cân mı dayanır eylediği cilveye nâze
Sevdası o yârin meni mest eyledi gitti
Şol gamzeleri canıma kasd eyledi gitti

Rahim eylemedi hâlime şûh-u cihanım
Kanım kurudu çıkmağa az kaldı canım
Sanma ki kalır ana da bu ah u figânım
Sevdası o yârin meni mest eyledi gitti
Şol gamzeleri canıma kasd eyledi gitti

Bed-çehre rakib ile eder zevk u muhabbet
Aşıklarına kılmadadır cevr ile mihnet
Ağyara eder arz-ı cemâl bizlere nisbet
Sevdası o yârin meni mest eyledi gitti
Şol gamzeleri canıma kasd eyledi gitti

Ben Hazret-i Sâmî gibi mir'âtımı buldum
Mir'ât-ı musaffayı görüp zâtımı buldum
Hem sûre-i İhlâs ile isbâtımı buldum
Sevdası o yârin meni mest eyledi gitti
Şol gamzeleri canıma kasd eyledi gitti

Sanma ki kaçar âşık olan cevr ü cefâdan
El çekti cihan dilberi hep ahd-i vefadan
Bir nîmi nigâh Salih 'i ayırdı safâdan
Sevdası o yârin meni mest eyledi gitti
Şol gamzeleri canıma kasd eyledi gitti

Erzincanlı Tüfekçizâde Salih Baba


Son Eklenen Yazılar

İnanma Özelliğimiz Konforlu ve Güvenli Yaşamamızı Sağlar / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Hem dini hayatımızı hem dünyevi hayatımızı, huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorsak Allah’ın bize bir ikramı, bir lütfu, büyük bir rahmeti olan yaratılıştan gelen in...

Seyyidler Osmanlı’nın Baştacıydı / Dr. Ayhan Işık

Şu anki görevinizden ve kendinizden biraz bahseder misiniz? Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesiyim. Branşım İslam Mezhepleri Tarihi. Genel ...

Kur’ân’da Lider Toplum İlişkisi / Dr. Mehmet Tekin

Lider toplum ilişkisine geçmeden önce Kur’ân’ın olaylara genel yaklaşımı ve içeriğinden kısaca söz etmek yerinde olacaktır. Kur’ân’ı Kerîm’de genel anlamda inanç, i...