Canıma Kast Eyledi Gitti

Tarih: 2008-09-11

Bu şeb bana arz-ı cemal eyledi dilber
Sevdası o yârin meni mest eyledi gitti
Hem dişleri dür ruhları gül çeşni mücevher
Sevdası o yârin meni mest eyledi gitti
Şol gamzeleri canıma kast eyledi gitti

Bir rûy-u münevver gül-ü nevreste-i taze
Çekmiş gidiyor hâllerini doğru Hicâze
Cân mı dayanır eylediği cilveye nâze
Sevdası o yârin meni mest eyledi gitti
Şol gamzeleri canıma kasd eyledi gitti

Rahim eylemedi hâlime şûh-u cihanım
Kanım kurudu çıkmağa az kaldı canım
Sanma ki kalır ana da bu ah u figânım
Sevdası o yârin meni mest eyledi gitti
Şol gamzeleri canıma kasd eyledi gitti

Bed-çehre rakib ile eder zevk u muhabbet
Aşıklarına kılmadadır cevr ile mihnet
Ağyara eder arz-ı cemâl bizlere nisbet
Sevdası o yârin meni mest eyledi gitti
Şol gamzeleri canıma kasd eyledi gitti

Ben Hazret-i Sâmî gibi mir'âtımı buldum
Mir'ât-ı musaffayı görüp zâtımı buldum
Hem sûre-i İhlâs ile isbâtımı buldum
Sevdası o yârin meni mest eyledi gitti
Şol gamzeleri canıma kasd eyledi gitti

Sanma ki kaçar âşık olan cevr ü cefâdan
El çekti cihan dilberi hep ahd-i vefadan
Bir nîmi nigâh Salih 'i ayırdı safâdan
Sevdası o yârin meni mest eyledi gitti
Şol gamzeleri canıma kasd eyledi gitti

Erzincanlı Tüfekçizâde Salih Baba


Son Eklenen Yazılar

Düşüncelerimiz Bizi Yönlendirmemeli Biz Düşüncelerimizi Yönlendirmeliyiz

Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden Hayatta bazı şeyleri genellememek lazım. Zira bu genellemeler gereksiz yere insanın omuzundaki yükleri ciddi oranda artırı...

Çocuklara Allah'a İmanın Öğretimi / Prof. Dr. Mehmet Emin Ay

Bilindiği üzere, Allah’ı bilmek, tanımak, kalp ile tasdik, dil ile ikrar, İslam akidesinde, bir kişinin mümin olmasının ilk ve vazgeçilmez şartıdır. Ne var ki, insa...

Kalbin Eğitimi / Doç. Dr. Adem Ergül

“Kalbin eğitimi” ifadesinden neyin kastedildiğine geçmeden önce “eğitim”in ne olduğu sorusunun cevaplandırılması gerekmektedir. Fakat itiraf etmek gerekir ki eğitim...